4.5/5 - (2 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه دریافت مجوز صادرات طلا ، اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند قوانین صادرات طلا و مدارک و شرایط لازم برای دریافت مجوز مربوطه از جمله مواردی است که در این مقاله ذکر شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز صادرات طلا
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون پولی و بانکی کشور

120 1351/04/18 11

قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره)

378 1362/06/08 2

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

576 1396/07/14 13

آیین نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها

955 1398/04/01 ماده 6
فرآیند صدور مجوز

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز صادرات طلا


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
تصویر کارت بازرگانی 100321
گواهی استاندارد 12121
سپردن تعهد بازگشت معادل شمش استاندارد یا ارز برای صادرات به بانک مرکزی 54544
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی 10117


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها

955 1398/04/01 ماده 6
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

576 1396/07/14 7
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها

955 1398/04/01 بند ج ماده 6
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها

955 1398/04/01 بند الف ماده6
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز صادرات طلا


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها

955 1398/04/01 6
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز صادرات طلا


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها

955 1398/04/01 6
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز صادرات طلا


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه ورود و صدور فلزات گران‌بها

955 1398/04/01 ماده 6
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز