1.7/5 - (3 امتیاز)


در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز فعالیت اپلیکیشن حوزه سلامت را به طور کامل و جامع ارائه دهیم.

مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این نوشتار گنجانده شده است.

با توجه به قوانین کشور و مطابق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه پنجم و ششم توسعه، سیاست‌گذاری،

برنامه ریزی و نظارت در حوزه سلامت در وزارت بهداشت متمرکز و بر اساس آن تولیت حوزه سلامت با وزارت بهداشت است.

از طرف دیگر هر نوع مداخله در حوزه سلامت باید بر اساس مجوز‌های مربوطه باشد و تمام افراد و سیستم‌ها که می‌خواهند

خدمت سلامت ارائه بدهند، یا خدمات سلامت را معرفی کنند باید طبق قانون واجد مجوز لازم را داشته باشند.

بنابراین مجوز لازم برای موسسات توسط وزارت بهداشت و برای افراد توسط سازمان نظام پزشکی صادر می‌شود.

در حوزه معرفی و ارائه خدمات توسط نظام پزشکی مجوز‌ها به عنوان تبلیغ یا … صادر می‌شود.

چنانچه شما نیز قصد دارید در حوزه سلامت در فضای مجازی یا به صورت اپلیکیشن خدماتی ارائه دهید بایستی این مجوز

را دریافت نمایید. برای اطلاع از نحوه دریافت این مجوز با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

 

 

مرجع صدور مجوز فعالیت اپلیکیشن حوزه سلامتمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز فعالیت اپلیکیشن حوزه سلامت
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴ الحاقات بعدی

440 1334/03/29 1 تا 3 دانلود

سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری

100102 1393/01/18 7 دانلود
فرآیند صدور مجوز فعالیت اپلیکیشن حوزه سلامت
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
احراز صلاحیت مدیرعامل و قائم‌مقام 1001005
ارائه درخواست کتبی 11205

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت
استعلام حراست 100125 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – مدیریت آمار و فناوری اطلاعات 60 www.behdasht.gov.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز فعالیت اپلیکیشن حوزه سلامت
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز فعالیت اپلیکیشن حوزه سلامت


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز فعالیت اپلیکیشن حوزه سلامت

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز فعالیت اپلیکیشن حوزه سلامت


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز فعالیت اپلیکیشن حوزه سلامت

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز فعالیت اپلیکیشن حوزه سلامت


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز فعالیت اپلیکیشن حوزه سلامت

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال مجوز