2/5 - (2 امتیاز)

مجوز مرکز درمان اعتیاد

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز مرکز درمان اعتیاد نیاز دارید به شما ارائه دهیم.

اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوز مرکز درمان اعتیادمشخصات مجوز مرکز درمان اعتیاد


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز مرکز درمان اعتیاد
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه راه اندازی مرکزدرمان سوء مصرف مواد

425 1397/10/15 همه
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر سند مالکیت 10005
اطلاعات پرسنلی و تجهیزاتی 100429
گزارش بهره برداری 100430
معرفی مسئولین فنی 100431
تائیدیه های فنی ساختمان 100432
تائیدیه بهداشتی 100433

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماه
هزینه صدور مجوز مرکز درمان اعتیاد
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز مرکز درمان اعتیاد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز مرکز درمان اعتیاد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز مرکز درمان اعتیاد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز