5/5 - (1 امتیاز)

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوز نشریه داخلیمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون مطبوعات

6361364/12/22تبصره 2 ماده 9

آئين نامه اجراي قانون مطبوعات

6371395/06/08ماده 18
فرآیند صدور مجوز1. ثبت نام اشخاص حقیقی (مدیرمسئول) و حقوقی (صاحب امتیاز) در سامانه جامع رسانه های کشور.

2. تکمیل فرم درخواست و بارگذاری مدارک لازم.

3. شرکت در آزمون صلاحیت حرفه ای (اختیاری).

4. مطالعه شرایط و ضوابط اعلام شده و پذیرش آن.

5. ثبت تقاضای مجوز انتشار نشریه در سامانه و دریافت کد پیگیری.

6. پذیرش مدیرمسئولی رسانه توسط مدیرمسئول پیشنهادشده.

7. ارزیابی اولیه درخواست و بررسی مدارک توسط اداره کل استان مربوط (حداکثر 3 روز کاری پس از ثبت درخواست) و اعلام نتیجه از طریق سامانه و ارسال پیامک.

8. صدور مجوز و تحویل آن به نماینده صاحب امتیاز، پس از مطابقت اصل مدارک بارگذاری شده.

9. امکان دانلود مجوز نشریه داخلی از طریق سامانه.

10. درصورت مخالفت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط با صدور مجوز نشریه داخلی، متقاضی می تواند درخواست تجدید نظر داده تا در اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی بررسی و نتیجه نهایی اعلام شود.


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز

مدارک مورد نیاز مدیر مسئول برای صدور مجوز:

1. دو قطعه عکس پرسنلی سال جاری پشت نویسی شده و همانند
2. اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی
3 . تصویر تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی
4 . تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت – برای آقایان
5 . فرم پرسش نامه تکمیل شده

مدارک مورد نیاز صاحب امتیاز- شخصیت حقوقی- برای صدور مجوز:

1 . تصویر اساسنامه یا قانون تشکیل شخصیت حقوقی
2. تصویر مجوز تأسیس یا پروانه فعالیت قانونی برای احزاب، تشکل های صنفی،
انجمن ها و غیره
3. تصویر آگهی تاسیس و تغییرات شرکت در روزنامه رسمی
4. نامه بالاترین مقام مسئول در خصوص درخواست اخذ امتیاز با معرفی مدیر
مسئول نشریه
5. مجوز کمیسیون انتشارات دولتی برای شخصیت های حقوقی دولتی

مدارک تکمیلی:

1. اصل گواهی عدم سوءپیشینه برای مدیر مسئول


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر مدرک تحصیلی10004
عکس پرسنلی10007
تصویر اساسنامه10012
مجوز کمسیون انتشارات دولتی1001011
نامه بالاترین مقام مسئول سازمان1001012

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آئين نامه اجراي قانون مطبوعات

6371395/06/08بند الف ماده 18
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون ممنوعيت وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غير ضرور

6381365/07/29تبصره 2
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون مطبوعات

6361364/12/2213
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز نشریه داخلی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز نشریه داخلی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز نشریه داخلی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آئين نامه اجراي قانون مطبوعات

6371395/06/0829
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزصدور
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون مطبوعات

6361364/12/22تبصره 2 ماده 9

آئين نامه اجراي قانون مطبوعات

6371395/06/08ماده 18
فرآیند صدور مجوز1. ثبت نام اشخاص حقیقی (مدیرمسئول) و حقوقی (صاحب امتیاز) در سامانه جامع رسانه های کشور.

2. تکمیل فرم درخواست و بارگذاری مدارک لازم.

3. شرکت در آزمون صلاحیت حرفه ای (اختیاری).

4. مطالعه شرایط و ضوابط اعلام شده و پذیرش آن.

5. ثبت تقاضای مجوز انتشار نشریه در سامانه و دریافت کد پیگیری.

6. پذیرش مدیرمسئولی رسانه توسط مدیرمسئول پیشنهادشده.

7. ارزیابی اولیه درخواست و بررسی مدارک توسط اداره کل استان مربوط (حداکثر 3 روز کاری پس از ثبت درخواست) و اعلام نتیجه از طریق سامانه و ارسال پیامک.

8. صدور مجوز و تحویل آن به نماینده صاحب امتیاز، پس از مطابقت اصل مدارک بارگذاری شده.

9. امکان دانلود مجوز نشریه داخلی از طریق سامانه.

10. درصورت مخالفت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط با صدور مجوز نشریه داخلی، متقاضی می تواند درخواست تجدید نظر داده تا در اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی بررسی و نتیجه نهایی اعلام شود.


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز

مدارک مورد نیاز مدیر مسئول برای صدور مجوز:

1. دو قطعه عکس پرسنلی سال جاری پشت نویسی شده و همانند
2. اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی
3 . تصویر تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی
4 . تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت – برای آقایان
5 . فرم پرسش نامه تکمیل شده

مدارک مورد نیاز صاحب امتیاز- شخصیت حقوقی- برای صدور مجوز:

1 . تصویر اساسنامه یا قانون تشکیل شخصیت حقوقی
2. تصویر مجوز تأسیس یا پروانه فعالیت قانونی برای احزاب، تشکل های صنفی،
انجمن ها و غیره
3. تصویر آگهی تاسیس و تغییرات شرکت در روزنامه رسمی
4. نامه بالاترین مقام مسئول در خصوص درخواست اخذ امتیاز با معرفی مدیر
مسئول نشریه
5. مجوز کمیسیون انتشارات دولتی برای شخصیت های حقوقی دولتی

مدارک تکمیلی:

1. اصل گواهی عدم سوءپیشینه برای مدیر مسئول


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر مدرک تحصیلی10004
عکس پرسنلی10007
تصویر اساسنامه10012
مجوز کمسیون انتشارات دولتی1001011
نامه بالاترین مقام مسئول سازمان1001012

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آئين نامه اجراي قانون مطبوعات

6371395/06/08بند الف ماده 18
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون ممنوعيت وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غير ضرور

6381365/07/29تبصره 2
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون مطبوعات

6361364/12/2213
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


تمدید
فرآیند تمدید مجوز نشریه داخلی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
اصلاح
فرآیند اصلاح مجوز نشریه داخلی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزابطال
فرآیند ابطال مجوز نشریه داخلی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آئين نامه اجراي قانون مطبوعات

6371395/06/0829
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز