3.7/5 - (3 امتیاز)

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز نقل و انتقال تاکسی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز نقل و انتقال تاکسیمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز نقل و انتقال تاکسی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل جابجایی تاکسی از شهری به شهر دیگر

12201 1389/06/31 تبصره ماده 3 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز نقل و انتقال تاکسی


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر گواهینامه رانندگی 10006
ارائه درخواست کتبی 11224
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی 11584
1 قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه روشن 11680

دانلود


استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
گواهی عدم اعتیاد 10021 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مراکز بهداشتی و درمانی معتمد 0 www.ir
عدم سوء پیشینه کیفری 10097 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir
تاییدیه اماکن 10013 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی – پلیس نظارت بر اماکن عمومی 0 www.ir
کارت پایان یا معافیت از خدمت 10231 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا 10 sabteahval.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل جابجایی تاکسی از شهری به شهر دیگر

12201 1389/06/31 بند 2-5 ماده 5 دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل جابجایی تاکسی از شهری به شهر دیگر

12201 1389/06/31 بند2-9 ماده 2 دانلود

دستورالعمل جابجایی تاکسی از شهری به شهر دیگر

12201 1389/06/31 بند 2-10 ماده 2 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل جابجایی تاکسی از شهری به شهر دیگر

12201 1389/06/31 11-5 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل جابجایی تاکسی از شهری به شهر دیگر

12201 1389/06/31 تبصره بند 5-11 ماده 5 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل جابجایی تاکسی از شهری به شهر دیگر

12201 1389/06/31 تمام بندها دانلود
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
صدور پروانه بهره برداری 1962000 ریال
صدور مجوز فعالیت 1090000 ریال
تشکیل پرونده تاکسی 545000 ریال
گزینش و شهرشناسی 2180000 ریال


نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز نقل و انتقال تاکسی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل جابجایی تاکسی از شهری به شهر دیگر

12201 1389/06/31 ماده 10 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز نقل و انتقال تاکسی

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز نقل و انتقال تاکسی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز نقل و انتقال تاکسی

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز نقل و انتقال تاکسی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل جابجایی تاکسی از شهری به شهر دیگر

12201 1389/06/31 ماده 8 دانلود