5/5 - (1 امتیاز)

مجوز پرورش آبزیان در ساحل

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا درخصوص نحوه دریافت مجوز پرورش آبزیان در ساحل اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز پرورش آبزیان در ساحل

سازمان حفاظت محیط زیست کشور

4000188664مشخصات مجوزپروانه
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز پرورش آبزیان در ساحل
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون شکار و صید

10135 1375/09/25 مواد 6 و 8 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید

10762 1374/01/30 ماده 33 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید

10762 1374/01/30 ماده 1 دانلود

مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی

11670 1397/07/09 گروه صنایع کشاورزی رده 2 ردیف های 92025 و 92031 دانلود

مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی

11670 1397/07/09 گروه صنایع کشاورزی رده 3 ردیف های 93008 و 93010 دانلود

مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی

11670 1397/07/09 گروه صنایع کشاورزی رده 4 ردیف 94008 دانلود

مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی

11670 1397/07/09 گروه صنایع کشاورزی رده 6 ردیف 96009 دانلود

مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی

11670 1397/07/09 گروه صنایع کشاورزی رده 7 ردیف 97001 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز پرورش آبزیان در ساحل


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر سند مالکیت 10005
تصویر اجاره نامه 10018
تصویر کروکی 10025
تصویر گواهی آموزشی 10029
درخواست متقاضی 10030
طرح توجیهی 10261
نقشه 10366
تصویر اظهار نامه ثبت شرکت 10519
گزارش کارشناس 10559
گزارش بازدید کارشناسی تایید شده مبنی بر رعایت استاندارد و تجهیزات 12302

دانلود


استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه 14 هیات مقررات زدایی

11686 1396/02/18 شماره 59 دانلود
مدت اعتبار مجوز پرورش آبزیان در ساحل
هزینه صدور مجوز پرورش آبزیان در ساحل
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز پرورش آبزیان در ساحل


دانلود
شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزدانلود


ضوابط خاص تمدید مجوز پرورش آبزیان در ساحلمدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه 14 هیات مقررات زدایی

11686 1396/02/18 شماره 59 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز پرورش آبزیان در ساحل


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز پرورش آبزیان در ساحل


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست

10134 1371/08/24 بند ج ماده 6 دانلود

قانون شکار و صید

10135 1375/09/25 بندهای ب و پ ماده 3 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید

10762 1374/01/30 ماده 34 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز پرورش آبزیان در ساحلفایلی وجود ندارد