به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

موافقت نامه تشکیل شرکت تعاونی

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت موافقت نامه تشکیل شرکت تعاونی  نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

در مقاله « ثبت شرکت تعاونی » گفتیم که پیش از ثبت شرکت در سامانه اداره ثبت شرکتها باید موافقت نامه تشکیل شرکت تعاونی را از اداره تعاون دریافت نمایید. در این مقاله به نحوه دریافت و مدارک و شرایط لازم این موافقت نامه خواهیم پرداخت.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


بیشتر بدانید :

ثبت شرکت تعاونی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ موافقت نامه تشکیل شرکت تعاونی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

30 1382/02/14 3
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
درخواست متقاضی 10030
لیست اسامی بهره برداران شرکت تعاونی تولید در شرف تاسیس 100286
تکمیل و ارسال فرم صورتجلسه مجمع عمومی موسس با امضاء موسسین 100692
اساسنامه پیشنهادی 12327
ارائه طرح توجیهی و فنی 1001469

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران

31 1370/06/13 51
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

وضعیت نظام وظیفه

10005 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا 0 http://www.vazifeh.police.ir

اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال

10020 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 satam.aro.gov.ir

عدم سوء پیشینه

10078 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir

استعلام تکمیل فرآیند پذیره نویسی و فهرست پذیره نویسان موسسات اعتباری

10117 سازمان بورس و اوراق بهادار – اداره نظارت بر انتشار اوراق بهادار سرمایه‌ای 0 www.seo.ir

برخورداری از سلامتی جسمی و روانی

10177 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – اداره کل بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1 behdasht.gov.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

30 1382/02/14 3
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

30 1382/02/14 3
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

30 1382/02/14 7
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

30 1382/02/14 6
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

30 1382/02/14 7
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید موافقت نامه تشکیل شرکت تعاونی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح موافقت نامه تشکیل شرکت تعاونی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح موافقت نامه تشکیل شرکت تعاونیفرآیند ابطال موافقت نامه تشکیل شرکت تعاونی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران

31 1370/06/13 بند 5 ماده 54

قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران

31 1370/06/13 بند 29 ماده 66

قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران

31 1370/06/13 بند 17 ماده 66
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران

31 1370/06/13 66