به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

موافقت نامه تشکیل شرکت تعاونی

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت موافقت نامه تشکیل شرکت تعاونی  نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

در مقاله « ثبت شرکت تعاونی » گفتیم که پیش از ثبت شرکت در سامانه اداره ثبت شرکتها باید موافقت نامه تشکیل شرکت تعاونی را از اداره تعاون دریافت نمایید. در این مقاله به نحوه دریافت و مدارک و شرایط لازم این موافقت نامه خواهیم پرداخت.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


بیشتر بدانید :

ثبت شرکت تعاونی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ موافقت نامه تشکیل شرکت تعاونی
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

301382/02/143
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
درخواست متقاضی10030
لیست اسامی بهره برداران شرکت تعاونی تولید در شرف تاسیس100286
تکمیل و ارسال فرم صورتجلسه مجمع عمومی موسس با امضاء موسسین100692
اساسنامه پیشنهادی12327
ارائه طرح توجیهی و فنی1001469

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران

311370/06/1351
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت

وضعیت نظام وظیفه

10005نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا0http://www.vazifeh.police.ir

اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال

10020سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال0satam.aro.gov.ir

عدم سوء پیشینه

10078نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0http://epolice.ir

استعلام تکمیل فرآیند پذیره نویسی و فهرست پذیره نویسان موسسات اعتباری

10117سازمان بورس و اوراق بهادار – اداره نظارت بر انتشار اوراق بهادار سرمایه‌ای0www.seo.ir

برخورداری از سلامتی جسمی و روانی

10177وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – اداره کل بهداشت، درمان و آموزش پزشکی1behdasht.gov.ir

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

301382/02/143
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

301382/02/143
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

301382/02/147
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

301382/02/146
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

301382/02/147
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید موافقت نامه تشکیل شرکت تعاونی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح موافقت نامه تشکیل شرکت تعاونی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح موافقت نامه تشکیل شرکت تعاونیفرآیند ابطال موافقت نامه تشکیل شرکت تعاونی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران

311370/06/13بند 5 ماده 54

قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران

311370/06/13بند 29 ماده 66

قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران

311370/06/13بند 17 ماده 66
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران

311370/06/1366