در این مقله قصد داریم تا نحوه دریافت کارت بازرگانی را به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط دریافت این کارت از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

پس چنانچه می خواهید با نحوه دریافت کارت بازرگانی آشنا شوید تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی نحوه دریافت کارت بازرگانی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

10100 1373/02/06 ماده 10 دانلود

قانون مقررات صادرات و واردات ایران

10118 1372/07/04 ماده (3) ماده 3- مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاري مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانی میرسد.

تبصره 1- ملاك تجاري بودن کالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی مطابق آیین نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران میرسد.

تبصره 2- مرجع رسیدگی به نحوه دریافت کارت بازرگانی و اظهارنظر قطعی هنگام بروز اختلاف بین متقاضی کارت و اتاق، وزارت بازرگانی میباشد.

تبصره 3- شرکتهاي تعاونی مرزنشین، ملوانان، پیله وران و کارگران ایرانی مقیم خارج ازکشور داراي کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی(مجاز) از داشتن کارت بازرگانی معاف می باشند.

آیین نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

12209 1395/04/06 مواد (3) و (4) دانلود

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

12210 1392/10/03 بند ت ماده (6) ت) وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندي اعتباري براي تجارت داخلی و خارجی، با همکاري ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزي ایران و اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیري از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید.
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای نحوه دریافت کارت بازرگانی


عنوان مدرک کد مدرک

تصویر کارت ملی

10001

تصویر مدرک تحصیلی

10004

تصویر مفاصاحساب مالیاتی

10039

تصویر کد اقتصادی شرکت

10360

مستندات مالی (بانکی و اسنادی سرمایه‌گذاری و صورت‌های مالی حسابرسی شده معتبر) به منظور احراز توانایی

10440

اظهارنامه ثبتی شرکت یا شرکت نامه

10441

کارت پایان خدمت/معافیت از خدمت سربازی

11187

اجاره نامه و يا سند مالكيت مربوط به دفتر شركت و كارگاه محل توليد

11267

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

10100 1373/02/06 ماده 10 دانلود

قانون مقررات صادرات و واردات ایران

10118 1372/07/04 ماده3 ماده 3- مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاري مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانی میرسد.
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات

تایید مدارک ثبتی

10011 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 0 http://ssaa.ir

عدم سوء پیشینه کیفری

10097 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir

استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

10148 وزارت آموزش و پرورش – دانشگاه فرهنگیان 10 www.msrt.ir

پرداخت یا عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده

10015 وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور 0 http://e4.tax.gov.ir/Entrance

عدم بدهی قطعی گمرکی

10329 وزارت امور اقتصادی و دارایی – گمرک جمهوری اسلامی ایران 0 www.irica.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

10100 1373/02/06 ماده 10 دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران

10497 1369/12/15 بند ی ماده (5) دانلود
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

10100 1373/02/06 بند 2 ماده 10 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

10100 1373/02/06 تبصره 1 بند 2 ماده 10 دانلود
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک

تصویر مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی

10038

تصویر مفاصا حساب گمرکی

10040

کارت بازرگانی

10220

اخذ مفاصا حساب مالياتي

11589

آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی

12240

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

10100 1373/02/06 بند 3 ماده 10 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

10100 1373/02/06 بند 2 ماده 10 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

10100 1373/02/06 تبصره 1 بند 2 ماده 10 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

10100 1373/02/06 بند 6 ماده 10 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

10100 1373/02/06 تبصره بند 6 ماده 10 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

10100 1373/02/06 تبصره بند 6 ماده 10 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

10100 1373/02/06 بند 6 ماده (10) دانلود
صدور
مبانی قانونی نحوه دریافت کارت بازرگانی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

10100 1373/02/06 ماده 10 دانلود

قانون مقررات صادرات و واردات ایران

10118 1372/07/04 ماده (3) ماده 3- مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاري مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانی میرسد.

تبصره 1- ملاك تجاري بودن کالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی مطابق آیین نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران میرسد.

تبصره 2- مرجع رسیدگی به نحوه دریافت کارت بازرگانی و اظهارنظر قطعی هنگام بروز اختلاف بین متقاضی کارت و اتاق، وزارت بازرگانی میباشد.

تبصره 3- شرکتهاي تعاونی مرزنشین، ملوانان، پیله وران و کارگران ایرانی مقیم خارج ازکشور داراي کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی(مجاز) از داشتن کارت بازرگانی معاف می باشند.

آیین نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

12209 1395/04/06 مواد (3) و (4) دانلود

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

12210 1392/10/03 بند ت ماده (6) ت) وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندي اعتباري براي تجارت داخلی و خارجی، با همکاري ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزي ایران و اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیري از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید.
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای نحوه دریافت کارت بازرگانی


عنوان مدرک کد مدرک

تصویر کارت ملی

10001

تصویر مدرک تحصیلی

10004

تصویر مفاصاحساب مالیاتی

10039

تصویر کد اقتصادی شرکت

10360

مستندات مالی (بانکی و اسنادی سرمایه‌گذاری و صورت‌های مالی حسابرسی شده معتبر) به منظور احراز توانایی

10440

اظهارنامه ثبتی شرکت یا شرکت نامه

10441

کارت پایان خدمت/معافیت از خدمت سربازی

11187

اجاره نامه و يا سند مالكيت مربوط به دفتر شركت و كارگاه محل توليد

11267

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

10100 1373/02/06 ماده 10 دانلود

قانون مقررات صادرات و واردات ایران

10118 1372/07/04 ماده3 ماده 3- مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاري مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانی میرسد.
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات

تایید مدارک ثبتی

10011 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 0 http://ssaa.ir

عدم سوء پیشینه کیفری

10097 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir

استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

10148 وزارت آموزش و پرورش – دانشگاه فرهنگیان 10 www.msrt.ir

پرداخت یا عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده

10015 وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور 0 http://e4.tax.gov.ir/Entrance

عدم بدهی قطعی گمرکی

10329 وزارت امور اقتصادی و دارایی – گمرک جمهوری اسلامی ایران 0 www.irica.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

10100 1373/02/06 ماده 10 دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران

10497 1369/12/15 بند ی ماده (5) دانلود
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

10100 1373/02/06 بند 2 ماده 10 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

10100 1373/02/06 تبصره 1 بند 2 ماده 10 دانلود
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
تمدید
فرآیند تمدید مجوز


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک

تصویر مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی

10038

تصویر مفاصا حساب گمرکی

10040

کارت بازرگانی

10220

اخذ مفاصا حساب مالياتي

11589

آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی

12240

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

10100 1373/02/06 بند 3 ماده 10 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

10100 1373/02/06 بند 2 ماده 10 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

10100 1373/02/06 تبصره 1 بند 2 ماده 10 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
اصلاح
فرآیند اصلاح مجوز


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
ابطال
فرآیند ابطال مجوز


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

10100 1373/02/06 بند 6 ماده 10 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

10100 1373/02/06 تبصره بند 6 ماده 10 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

10100 1373/02/06 تبصره بند 6 ماده 10 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

10100 1373/02/06 بند 6 ماده (10) دانلود