آغاز واکسیناسیون کرونا برای سالمندان بالای ۸۰ سال


سعید نمکی ، وزیر بهداشت از آغاز واکسیناسیون کرونا برای سالمندان بالای ۸۰ سال در کشور خبر داد.

وی در خصوص آغاز واکسیناسیون کرونا برای سالمندان بالای ۸۰ سال اظهار داشت: از همکارانم که در مدیریت کرونا بسیار خوب عمل کردند و توانستند در تسلط بر این موج موفق باشند تشکر می‌کنم.

از عزیزانی که فاز یک واکسیناسیون کرونا را تمام کردند تشکر می‌کنم؛ اگرچه اجرای این فاز کندی‌هایی داشت که بعضاً مورد قبول من نیست اما کار تازه‌ای بود و هر کار جدیدی ممکن است فراز و فرودی داشته باشد.

وی درخصوص آغاز واکسیناسیون کرونا برای سالمندان بالای ۸۰ سال افزود: خوشحالیم که علی رغم تمام دغدغه‌هایی که در بحث تأمین واکسن کرونا از مسیر کوواکس داشتیم و همچنین قراردادهایی که از ماه‌ها پیش با شرکت‌های خارجی بسته بودیم.

و با مشکلات ناشی از تولید واکسن، دیرتر از موعد و کمتر از حد مورد نظر واکسن کرونا دریافت کردیم، با دو هفته تأخیر توانستیم جمعیت گروه هدف اول را واکسینه کنیم. امروز در موعد مقرر، فاز دوم واکسیناسیون کشوری را آغاز می‌کنیم.


واکسن های تزریق شده در واکسیناسیون کرونا برای سالمندان


نمکی در خصوص آغاز واکسیناسیون کرونا برای سالمندان بالای ۸۰ سال ادامه داد: ما با تکیه بر تولید داخل توانستیم فاز سوم آزمایش بالینی یکی از معتبرترین و مؤثرترین واکسن‌های جهان در پاستور را با انتقال دانش فنی از کوبا آغاز کنیم.

و همچنین امیدواریم واکسنی که در مجموعه برکت به فاز سوم رسیده به زودی به نتیجه برسد و امروز نیز با یک شرکت بیوتکنولوژی دیگر که با استرالیا همکاری می‌کند جلسه داشتیم. یک شرکت دیگر نیز در آینده نزدیک به جمع کلینیکال ترایال (کارآزمایی بالینی) فاز دو می‌پیوندد.

وزیر بهداشت  درخصوص آغاز واکسیناسیون کرونا برای سالمندان بالای ۸۰ سال گفت: ساخت واکسن اسپوتنیک در داخل کشور آغاز می‌شود و در اردیبهشت و اوایل خرداد با استفاده از واکسن‌های تولید داخل و سفارشات واردات واکسن کرونا.

سرعت قابل توجهی در پوشش واکسیناسیون گروه‌های هدف طبق سند ملی واکسیناسیون کرونا خواهیم داشت.

وی با بیان این‌که باید شیوه واکسیناسیون مردم به اطلاع آنها رسانده شود، تأکید کرد: با تکیه بر زیرساخت نظام شبکه بهداشت، به مردم به موقع خبر بدهید که هیچ کس دچار ابهام در واکسیناسیون نشود و شاهد ازدحام مردم نباشیم.

برخی از افراد بالای 80 سال قابلیت مراجعه به مراکز تزریق واکسن کرونا را ندارند و باید سازوکاری برای تکریم و تزریق واکسن کرونا به این افراد سالمند ایجاد شود و مبادا سالمند بالای 80 سالی به دلیل تنهایی یا عدم امکان تحرک از واکسیناسیون محروم بماند.

اگر لازم باشد از عزیزان بسیج، هلال احمر و سازمان‌های مردم نهاد و خیرین محله محور برای واکسیناسیون کرونا برای سالمندان بالای ۸۰ سال استفاده کنیم.

نمکی با تأکید بر اینکه اطلاع رسانی به گروه‌های هدف باید به موقع انجام شود؛ یادآور شد: امروز واکسیناسیون کرونا برای سالمندان بالای ۸۰ سال و در روزهای آتی برای افراد بالای 75 و 60 سال واکسیناسیون انجام خواهد شد.

وی خطاب به معاون بهداشت خود اضافه کرد: اگر در استانی واکسن کرونا کم و در استان دیگر بیش از نیاز جمعیت هدف است؛ ساختاری را تنظیم کنید که واکسیناسیون کرونا برای سالمندان بالای ۸۰ سال در استانها با این کمبود مواجه نشود.

این آمارها در پرونده الکترونیک سلامت ثبت شده و دکتر گویا و همکارانشان در جابجایی واکسن‌ها به تناسب جمعیت، اقدام کنند.