5/5 - (3 امتیاز)

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت گواهینامه مدیر فنی دفاتر پیشخوان دولت را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهینامه مدیر فنی دفاتر پیشخوان دولت
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال

11362 1396/04/24 همه بند ها دانلود

دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال

11444 1394/11/21 همه بند ها دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه مدیر فنی دفاتر پیشخوان دولت


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر مدرک تحصیلی 10004
عکس پرسنلی 10007
تصویر گواهی آموزشی 10029
تصویر آخرین حکم بازنشستگی 10194
صورتجلسه تائید صلاحیت استان 10196
صورتجلسه هیات تائید صلاجیت سازمان 10197

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال

11362 1396/04/24 همه بند ها دانلود

دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال

11444 1394/11/21 همه بند ها دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
وضعیت نظام وظیفه 10009 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا 0 http://www.vazifeh.police.ir
تاییدیه حراست (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) 10167 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – سازمان حج و زیارت 30 https://www.haj.ir
گواهی عدم اعتیاد 10021 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مراکز بهداشتی و درمانی معتمد 0 www.ir
گواهی عدم سوء پیشینه 10434 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 https://adliran.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال

11444 1394/11/21 بند 1-3-4 و بند 4-5 دانلود

دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال

11444 1394/11/21 بند 8-5 و 9-5 دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال

11362 1396/04/24 همه بند ها دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال

11444 1394/11/21 همه بند ها دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال

11444 1394/11/21 بند های 1-4-4 و 5-4 و 6-4 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال

11444 1394/11/21 بند 1-9 و نیز به تبعیت از صدور پروانه دانلود
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
صدور و تمدید گواهینامه مدیرفنی دفاتر پیشخوان و پست 2000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون بودجه 98 کل کشور

10675 1397/12/21 ردیف 140116 بند 34 دانلود
نمونه گواهینامه مدیر فنی دفاتر پیشخوان دولت صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید گواهینامه مدیر فنی دفاتر پیشخوان دولت


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید گواهینامه مدیر فنی دفاتر پیشخوان دولت


عنوان مدرک کد مدرک
گواهی عدم سوء پیشینه 11147

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال

11362 1396/04/24 همه بند ها دانلود

دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال

11444 1394/11/21 همه بند ها دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال

11444 1394/11/21 همه بند ها دانلود

دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال

11444 1394/11/21 بند 1-9 دانلود
مدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال

11444 1394/11/21 بند های 1-4-4 و 5-4 و 6-4 دانلود

دستورالعمل صدور گواهینامه ثبت احوال

11444 1394/11/21 بند 1-9 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
صدور و تمدید گواهینامه مدیرفنی دفاتر پیشخوان و پست 2000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون بودجه 98 کل کشور

10675 1397/12/21 ردیف 140116 بند 34 دانلود
فرآیند اصلاح گواهینامه مدیر فنی دفاتر پیشخوان دولت


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح گواهینامه مدیر فنی دفاتر پیشخوان دولت

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال گواهینامه مدیر فنی دفاتر پیشخوان دولت


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال گواهینامه مدیر فنی دفاتر پیشخوان دولتشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
صورتجلسه تائید صلاحیت استان 10196

فایلی وجود ندارد