5/5 - (1 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...


در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت موافقت اصولی تاسیس داروخانه  نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت موافقت اصولی تاسیس داروخانه و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور موافقت اصولی تاسیس داروخانهمشخصات مجوز


شرایط لازم برای صدور موافقت اصولی تاسیس داروخانه

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تابعیت جمهوری اسلامی ایران
2 متدین به یکی از ادیان رسمی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3 داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت برای آقایان و یا گواهی اشتغال کادر نیروهای مسلح
4 نداشتن سوء پیشینه کیفری
5 نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان
6 معرفی محل پیشنهادی برای صدور پروانه تاسیس داروخانه
7 بازدید از محل پیشنهادی توسط دانشگاه (یا انجمن در صورت تفویض) و کارشناسی محل براساس امتیازات جدول شماره 4 ماده 7 آیین نامه (پیوست شماره 1)
8 داشتن تاییدیه مکان معرفی شده داروخانه بر اساس فرم کارشناسی مرحله اول (پیوست شماره2)
9 داشتن تاییدیه مکان معرفی شده داروخانه بر اساس فرم کارشناسی مرحله دوم (پیوست شماره3)
10 شروع به کار داروخانه براساس مقررات و با حضور مسئول فنی واجد شرایط در تمام ساعات فعالیت

مدارک لازم برای صدور موافقت اصولی تاسیس داروخانه

ردیف مدارک توضیحات
1 ارائه درخواست متقاضی درخواست متقاضی (حقیقی یا حقوقی) که برای انجام فرآیند ایجاد می گردد
2 گواهی عدم سوء پیشینه..
3 تاییدیه عدم اعتیاد
4 تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دایم برای آقایان
5 فرم کارشناسی مرحله اول مجوز بهره برداری از محل داروخانه
6 فرم کارشناسی مرحله دوم مجوز بهره برداری از محل داروخانه
7 بارگذاری مدارک مثبته فوق و اوراق هویتی(شامل شناسنامه،کارت ملی،مدرک تحصیلی معتبر) در سامانه مدیریت امور داروخانه ها (HIX)
8 تکمیل فرم تقاضای تاسیس داروخانه در سامانه مدیریت امور داروخانه ها (HIX)

استعلامات بین دستگاهی جهت صدور موافقت اصولی تاسیس داروخانه

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 تصدیق برخط اصالت مدرک تحصیلی وزارت علوم / سازمان دانشجویان درگاه ملی مجوزها برخط
2 تصدیق برخط اصالت گواهی نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی وزارت بهداشت / معاونت درمان درگاه ملی مجوزها برخط
3 تصدیق برخط اصالت گواهی نداشتن سوء پیشینه مؤثر کیفری قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب وکار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده موافقت اصولی تاسیس داروخانه است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده موافقت اصولی تاسیس داروخانه ، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید

زمان لازم برای صدور موافقت اصولی تاسیس داروخانه از زمان تاييد مدارک

30 روز کاری

مدت اعتبار موافقت اصولی تاسیس داروخانه

60 ماه

هزینه صدور موافقت اصولی تاسیس داروخانه

ردیف عنوان مبلغ (ریال) توضیحات پیوست
1 ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال

شرایط لازم برای تمدید موافقت اصولی تاسیس داروخانه

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
2 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
3 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
4 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
5 کارت پایان خدمت دوره ضرورت یا معافیت دائم : اتباع ذکور ایرانی از ابتدای 19 لغایت اتمام 50 سالگی یا گواهی اشتغال کادر نیروهای مسلح

استعلامات بین دستگاهی جهت تمدید موافقت اصولی تاسیس داروخانه

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
2 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
3 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
4 تصدیق برخط اصالت وضعیت نظام وظیفه فراجا / سازمان وظیفه عمومی درگاه ملی مجوزها برخط

شرایط لازم برای اصلاح موافقت اصولی تاسیس داروخانه

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 رعایت الزامات صلاحیت انتظامی و ترافیکی اماکن عمومی : و قبول تعهد نامه، برابر با موارد مندرج در صدور مجوز در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
2 احراز نشانی و موقعیت مکانی : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
3 تأییدیه پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
4 تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
5 تأییدیه آدرس و کد پستی : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
6 کارت پایان خدمت دوره ضرورت یا معافیت دائم : اتباع ذکور ایرانی از ابتدای 19 لغایت اتمام 50 سالگی یا گواهی اشتغال کادر نیروهای مسلح

مدارک لازم برای اصلاح موافقت اصولی تاسیس داروخانه

ردیف مدارک توضیحات
1 تأییدیه پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی

استعلامات بین دستگاهی جهت اصلاح موافقت اصولی تاسیس داروخانه

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط نشانی و کد پستی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها برخط
2 تصدیق برخط اصالت وضعیت نظام وظیفه فراجا / سازمان وظیفه عمومی درگاه ملی مجوزها برخط
3 تأییدیه صلاحیت انتظامی و ترافیکی فراجا / پلیس اطلاعات درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
4 تأییدیه احراز نشانی و موقعیت مکانی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها غیر برخط و فرآیندی

شرایط لازم برای تعلیق موافقت اصولی تاسیس داروخانه

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : عدول از یکی شرایط مصرح در کاربرگ به تشخیص دستگاه نظارت پسینی تا زمان رفع ایراد
2 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : مصوبه موردی مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا یا هیات دولت
3 ارتکاب جرم : حکم قطعی مراجع قضایی و انتظامی

شرایط لازم برای ابطال موافقت اصولی تاسیس داروخانه

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : اظهار نادرست درباره داشتن شروط موافقت اصولی تاسیس داروخانه
2 ارتکاب جرم : حکم قطعی مراجع قضایی و انتظامی
3 از دست دادن هریک از شرایط لازم برای صدور موافقت اصولی تاسیس داروخانه