به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آیین نامه کلینیک مستقل ویژه


در این مقاله قصد داریم تا مفاد آیین نامه کلینیک مستقل ویژه را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

ابتدا به تعریف کلینیک مستقل پرداخته و در ادامه شرایط و مدارک لازم برای راه اندازی این کلینیک را خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم داد.

پروانه های بهره برداری (تاسيس) و مسئولين فنی کلینیک ویژه مستقل پروانه های قانونی از طرف رئیس دانشگاه/دانشکده و پس از تصویب کمیسیون قانونی به عنوان مجوز فعالیت کلینیک مستقل ویژه صادر می شوند.

محل صدور مجوز کلینیک مستقل ویژه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی – معاونت درمان می باشد.


تعریف کلینیک مستقل ویژه


کلینیک مستقل ویژه: یک موسسه پزشکی بالینی و پاراکلینیکی دولتی است که با استفاده از پرسنل فنی گروه پزشکی و پیراپزشکی شاغل در مراکز آموزشی درمانی/درمانی دانشگاه/دانشکده ذیربط و نیز پرسنل و نیروهای خارج از دانشگاه با رعایت تعرفه های مصوب قانونی تاسیس می شود.

این کلینیک به منظور چه خدماتی تاسیس می شود؟

 • ارائه خدمات سرپایی تشخیصی درمانی،
 • توانبخشی،
 • مشاوره در کلیه رشته های بالینی اعم از تخصصی و فوق تخصصی و پاراکلینیک به بیماران در خارج از بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی یا داخل محوطه بیمارستان

به صورت روزانه در شیفتهای صبح و عصر پس از اخذ پروانه های قانونی از دانشگاه/دانشکده و مطابق مفاد و شرایط ذکر شده در این آئین نامه تأسیس و اداره میشود.

تبصره: در صورت عدم امکان تامین نیروهای موردنیاز گروه پزشکی/غیر پزشکی، با تایید معاونت درمان و تصویب هیئت رئیسه دانشگاه / دانشکده، تامين كاركنان مذکور از بخش خصوصی و غیر دولتی به صورت خرید خدمت با رعایت ضوابط و مقررات ماده ۲۲ آئین نامه اداری و استخدامی كاركنان غير هيئت علمی و به استناد دستور العمل مربوطه بلامانع میباشد.

تبصره: به منظور دسترسی سریع بیماران به خدمات جامع درمانی و دارویی، دانشگاه/دانشکده مکلف است نسبت به صدور مجوز داروخانه در کلینیکهای ویژه اقدام و تسهیلات لازم را فراهم نماید.

تبصره: کلینیک ویژه جهت اعضای هیئت علمی تمام وقت و نیز مشمولین نیروهای تخصصی و فوق تخصصی ضریب K و سایر پزشکان بشرط تمام وقت بودن و عدم فعالیت در بخش خصوصی به عنوان مطب تلقی شده و همه امکانات مورد نیاز آنان از قبیل :

 • منشی پذیرش فعال با تنظیم و نگهداری پرونده و سوابق بیمار،
 • وسایل و امکانات مناسب داخل و خارج از اتاق پزشکان
 • نصب تابلو با ذكر نوع مدرک تحصیلی
 • و ارائه خدمات جانبی تشخیصی
 • و همچنین امکان ارائه وقت قبلی به بیماران متقاضی ترجیحاً از طریق سیستم رایانه ای نوبت دهی را دارا خواهد بود.

اهداف تاسیس کلینیک مستقل ویژه


هدف از تأسیس و فعالیت کلینیک مستقل ویژه ارائه خدمات درمانی و تشخیصی سرپایی با استفاده از نیروهای تخصصی و فوق تخصصی شاغل در مراکز آموزشی درمانی درمانی دانشگاه/دانشکده ذیربط و با رعایت تعرفه های دولتی مصوب هیئت وزیران ساماندهی مناسب تر سیستم ارجاع، بهره برداری مناسب از امکانات دانشگاه، ایجاد دسترسی و تامین درمان بیماران، افزایش انگیزه اعضاء هیئت علمی تمام وقت در جهت ارتقاء کیفیت درمان و افزایش حضور موثر آنها است.

تبصره- ارائه خدمات در کلینیک مستقل ویژه بایستی در قالب دستیابی به اولویتهای تعیین شده مدیریت بیماریهای غیرواگیر (NCD) و براساس دستورالعملهای مرتبط باشد.

از این رو راه اندازی کلینیک دیابت، کلینیک بیماری های مزمن کلیوی و فشارخون، کلینیک سلامت جنسی، کلینیک پستان، کلینیک زخم و کلینیک رشد و تکامل در این مرکز در صورت تمایل در اولویت قرار دارد.


شرایط متقاضیان تاسیس کلینیک مستقل ویژه


اجازه تأسیس کلینیک مستقل ویژه بر اساس نیاز و تصمیمات دانشگاه دانشکده پس از تصویب کمیسیون قانونی داده میشود.

شرایط تاسیس و بهره برداری :

جهت تاسیس و بهره برداری و فعالیت کلینیک مستقل ویژه باید به شرح ذیل اقدام گردد :

 1. طی مراحل قانونی مطابق ضوابط و مقررات وزارت و اخذ موافقت اصولی از کمیسیون قانونی
 2. ارائه مدارک طبق ضوابط و زمان بندی ابلاغی وزارت دانشگاه دانشکده شامل: معرفی مکان کلینیک ویژه و ارائه نقشه ساختمانی به معاونت دانشگاه/دانشکده مطابق قرارداد منعقده و تائید اولیه توسط معاونتهای درمان و بهداشتی دانشگاه/دانشکده بر اساس ضوابط موجود
 3. احداث یا بازسازی ساختمان و تجهیز آن مطابق قرارداد منعقده و تائید اجرای نقشه ها توسط کارشناسان دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی و معاونت بهداشتی دانشگاه/دانشکده
 4. ارائه لیست تجهیزات کلینیک ویژه مطابق استانداردهای مربوطه وزارت
 5. معرفی پرسنل گروه حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان و مسئولین فنی همراه با مدارک آنان برای کلیه خدمات توسط معاونت دانشگاه/دانشکده(تبصره: جهت هیئت علمی شاغل در کلینیک ویژه تائیدیه معاونت آموزشی دانشگاه دانشکده الزامی میباشد.)
 6. اخذ پروانه بهره برداری (تاسیس) و مسئولین فنی از دانشگاه/دانشکده .
 7. آغاز فعالیت و اعلام شروع به کار کلینیک ویژه به دانشگاه / دانشکده مربوطه
 8. شروع به کار و ارائه خدمات درمانی بدون اخذ پروانه های قانونی ممنوع است.
 9. اشتغال گروه پزشکی و پیراپزشکی در کلینیک ویژه مطابق آئین نامه و ضوابط مربوطه میباشد و اجازه فعالیت توسط معاونت درمان دانشگاه دانشکده صادر می گردد.
 10. ارائه تصویر مصدق مدارک مالکیت یا اجاره نامه رسمی با عادی معتبر تمام صفحات سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی با عادی معتبر با پلاک رسمی کلینیک ویژه
 11. اعلام نام و نشانی دقیق کلینیک مستقل ویژه
 12. زمان فعالیت کلینیک مستقل ویژه در ساعات صبح، عصر، صبح و عصر خواهد بود.

ضوابط ساختمانی


فضاهای موردنیاز کلینیک مستقل ویژه طبق ضوابط ابلاغی وزارت شامل:

 • واحد پذیرش مدارک پزشکی و بایگانی صندوق
 • فضاهای انتظار مراجعین (ترجیحاً به صورت فرعی جهت هر حوزه کلینیکی اتاقهای معاینه تخصصی فضاهای تشخیصی مرتبط با هر مطب همانند اتاقهای اکو کاردیوگرافی آندوسکوپی ادیومتری و غیره)
 • اتاق عمل سرپایی در کلینیک جراحی جهت انجام فرآیندهایی همچون بخیه زدن و… که نیازمند شرایط استریل همانند اتاقهای عمل در بخش جراحی نمی باشند.
 • اتاق تزریقات
 • اتاق استریلیزاسیون فضاهای حوزه اداری و پرسنلی از جمله اتاقهای رئیس مسئول فنی، کارکنان اداری و حسابداری، رختکن پرسنل خانمها و آقایان به صورت مجزا،
 • فضاهای خدماتی شامل اتاقهای نگهداری موقت زباله در محلی مناسب ، محل تی شوی مجزا در هر طبقه، سرویسهای بهداشتی زنان مردان و معلول، آبدارخانه ،انبار، فضاهای تاسیسات مجموعه شامل اتاقهای برق سرور و موتور خانه
  تبصره: در صورتی که ساختمان کلینیک ویژه بیش از یک طبقه باشد باید مجهز به آسانسور با امکان حمل برانکارد و ویلچر موقعیت درب ورودی آن جهت انتقال بیمار تردد آمبولانس و در مواقع اضطراری جهت تردد ماشین های آتش نشانی از طریق یکی از خیابانهای اصلی یا فرعی تا محل استقرار آسانسور مناسب باشد.
 • تبصره: سایر ضوابط مربوط به فضای ساختمانی و تهیه نقشه مطابق استانداردها و دستورالعملهای دفتر مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی و مرکز سلامت محیط و کار خواهد بود.
 •  تبصره: راه اندازی سایر واحدهای پاراکلینیک (داروخانه دندانپزشکی ،آزمایشگاه فیزیوتراپی سایر خدمات توانبخشی و غیره مطابق آئین نامه ضوابط و استانداردهای مربوطه می باشد.

ضوابط تجهیزاتی


وجود تجهیزات لازم جهت انجام معاینات بالینی و تستهای تشخیصی و درمانی تجهیزات احیاء و داروهای اورژانسی مطابق آئین نامه ها ضوابط و استانداردهای لازم ضروری می باشد.


ضوابط پرسنلی


تامین پرسنل فنی تخصصی و اجرایی (اداری) کلینیک مستقل ویژه متناسب با بار مراجعه و با تصمیم هیئت مدیره خواهد بود و کلیه نیروهای فنی کلینیک ویژه شامل گروههای پزشکی و پیراپزشکی تمام وقت شاغل در مراکز آموزشی درمانی تابعه دانشگاه/دانشکده میباشند،

که با درخواست شخصی و با معرفی از طرف دانشگاه در این کلینیک ها مشغول فعالیت خواهند شد. بکارگیری دستیاران و دانشجویان پزشکی در کلینیک ویژه جهت آموزش بلامانع است.

تبصره: بکارگیری کلیه نیروهای پزشکی و پیراپزشکی غیر تمام وقت با اعلام نیاز و تایید دانشگاه امکان پذیر خواهد بود.

تبصره: بکارگیری پزشکان و هیئت علمی شاغل در کلینیک مستقل ویژه که از طرف دانشگاه/دانشکده معرفی خواهند شد. پرداخت حقوق از طرف دانشگاه دانشکده و پرداخت عملکردی آنان از محل اعتبارات کلینیک ویژه خواهد بود.

تبصره: بکارگیری کارکنان غیرپزشک در کلینیک مستقل ویژه به دو صورت می باشد:

الف) كاركنان غیر پزشک شاغل در دانشگاه که از طرف دانشگاه در کلینیک ویژه مامور به خدمت میگردند حقوق آنان از محل اعتبارات دانشگاه پرداخت و از درآمد اختصاصی کلینیک ویژه کسر خواهد شد و پرداخت عملکردی آنان مطابق ضوابط کلینیک ویژه خواهد بود.
ب) کارکنان غیر پزشک غیر شاغل در دانشگاه به روش خرید خدمت مطابق مفاد تبصره ۱ بند ۱۱-۱ ذیل ماده ۱ این آئین نامه با رعایت ضوابط و مقررات ماده ۲۲ آئین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی و به استناد دستورالعمل مربوطه

تبصره: پزشکان و کارکنان شاغل در کلینیک مستقل ویژه صرفاً اجازه ارجاع بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی سرپایی و بستری دانشگاهی را دارند، در غیر این صورت تخلف مصوب گردیده و برابر مقررات رفتار خواهد شد.

تبصره: میزان پرداخت عملکردی کارکنان پزشک، پیراپزشک و سایر کارکنان براساس مصوبات هیئت مدیره کلینیک مستقل ویژه می باشد.

تبصره : رعایت موازین اسلامی و اخلاقی بر اساس قانون و انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع اسلام مورخ ۷۷/۸/۱۰ و آئین نامه اجرائی سال ۱۳۸۰ و « منشور حقوق بيماران » در کلینیک ویژه الزامی است و نظارت بر حسن اجرای آن به عهده مسئول غنى (رئيس) كلینیک ویژه می باشد.


ساختار و ارکان تشکیلات کلینیک مستقل ویژه


 • هیئت مدیره

  • اعضاء هیئت مدیره کلینیک مستقل ویژه شامل :

الف) یک نفر نماینده دانشگاه بانشکده با حکم رئیس دانشگاه

ب) ۲ نفر از پزشکان شاغل در کلینیک ویژه با انتخاب پزشکان شاغل

ج) ۲ نفر از کارکنان غیر پزشک شاغل به انتخاب کارکنان شاغل

تبصره:  نصب رئيس هيئت مدیره کلینیک مستقل ویژه برای مدت ۲ سال با رای اعضاء هیئت مدیره صورت می گیرد.

تبصره: اعضاء هیئت مدیره نیز هر دو سال یک بار با رای پزشکان و کارکنان شاغل در کلینیک مستقل ویژه تغییر خواهند یافت.

 • وظایف هیئت مدیره کلینیک مستقل ویژه

  • انتخاب رئیس کلینیک مستقل ویژه
  • انتخاب مسئول فنی کلینیک ویژه و معرفی به معاونت درمان دانشگاه دانشکده

تبصره: رئیس کلینیک ویژه و مسئول فنی می تواند یک نفر باشد.

تبصره: رئیس کلینیک ویژه می بایست بطور تمام وقت در کلینیک شاغل باشد.

  • پیشنهاد بودجه سالانه و بررسی گزارش عملکرد ماهانه اداری و مالی
  • نظارت بر کلیه امور کلینیک اعم از آموزشی درمانی، اداری و مالی و تطبیق با مقررات مربوطه ۸-۱-۲-۵- خرید خدمت یا برون سپاری خدمات خرید یا اجاره محل کلینیک اعم از زمین با ساختمان با حداقل قیمت کارشناسی با رعایت ضوابط قانونی
  • تعیین تقویم جلسات هیئت مدیره و تشکیل آن و ارائه مصوبات آن به معاونت درمان و توسعه دانشگاه/دانشکده
  • تعیین پرداخت عملکردی به کارکنان پزشک ،پیراپزشک سایر کارکنان و حق مدیریت رئیس هیئت مدیره کلینیک ویژه رئیس کلینیک ویژه و سایر اعضای هیئت مدیره (در صورت صلاحدید هیئت مدیره)
 • مسئول فنی کلینیک مستقل ویژه

  • مسئول فنی کلینیک ویژه از میان پزشکان شاغل در کلینیک ویژه به معاونت درمان دانشگاه/دانشکده جهت طی مراحل صدور پروانه مسئول فنی معرفی میشود.

تبصره: در صورت استعفا یا پایان مدت قرارداد مسئول فنی هیئت مدیره کلینیک ویژه میتواند جایگزینی وی را با معرفی فرد واجد شرایط دیگر درخواست نماید

  • واحدهای زیر مجموعه مديريتى کلینیک ویژه شامل
  • رئیس امور اداری که مسئول آن توسط رئیس کلینیک ویژه منصوب میگردد.
  • امور مالی که مسئول آن با انتصاب توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه / دانشکده تعیین گردیده و وظایف مقرر شده در مدیریت تحول اداری دانشگاه دانشکده را به عهده دارد
 • وظایف رئیس کلینیک مستقل ویژه

  • اداره کلینیک و پیگیری کلیه امور پرسنلی، اداری و مالی ۸-۲-۳-۲- مسئول مکاتبات اداری با مراجع ذیصلاح
  • ارائه بودجه سالانه به هیئت مدیره
  • اجرای مصوبات هیئت مدیره و ارائه گزارش آن -۸-۲-۳-۵- برگزاری جلسات تعیین شده در هیئت مدیره
  • هماهنگی لازم با هیئت مدیره کلینیک ویژه و بخشهای کلینیکی و پاراکلینیک
  • معرفی پرسنل گروههای پزشکی و پیراپزشکی اداری و خدماتی برای فعالیت در کلینیک ویژه به معاونت دانشگاه/دانشکده بر اساس ضوابط این آئین نامه و اخذ تائیدیه مبنی بر عدم ممنوعیت قانونی
 • اشتغال در کلینیک مستقل ویژه

  • تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی دارونی و غیره بر اساس دستورالعملهای مربوطه برای کلینیک ویژه به نحوی که بتواند به فعالیت خود طبق استانداردهای مربوطه ادامه دهد.
  • وظایف مسئول فنی کلینیک ویژه
  • وظایف مسئول فنی کلینیک ویژه مطابق آئین نامههای ابلاغی دستور العملها ضوابط و مقررات جاری وزارت خواهد بود.

تبصره: شرايط وظايف و اختيارات مسئول فنى واحدهای تابعه کلینیک ویژه و پاراکلینیک مانند دندانپزشکی و غیره، مطابق آئین نامه ها و ضوابط مربوطه خواهند بود.

تبصره: بررسی و تائيد صلاحيت كاركنان غنی شاغل در کلینیک ویژه بر اساس مفاد این آئین نامه و ضوابط قانونی مربوطه بر عهده مسئول فنی کلینیک ویژه می باشد.

  •  نظارت بر کیفیت و قابلیت استفاده و مصرف تجهیزات و ملزومات هر بخش و نیز داروهای موجود در کلینیک ویژه
  • برنامه ریزی مناسب جهت ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت بیماران و رعایت منشور حقوق بیماران در کلینیک ویژه
  • نظارت بر حسن اجرای استانداردهای مربوطه
  • رفع نواقص و ایرادهای کلینیک ویژه که توسط کارشناسان وزارت معاونت درمان دانشگاه اعلام می گردد.
  • نظارت بر تهیه و تنظیم و نگهداری پروندههای پزشکی کلیه بیماران مراجعه کننده به کلینیک ویژه بررسی شرح حال و دستورهای پزشکی مندرج در آن و تذکر به مسئولین مربوطه در صورت تخطی از موازین علمی و فنی
  • نظارت بر نحوه پذیرش نوبت دهی و ارائه خدمات توسط پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان مركز و ابلاغ تذکرات لازم به آنان در جهت اجرای وظایف مربوطه و ارتقاء سطح كيفی خدمات درمانی و فوریتهای پزشکی کلینیک ویژه.

تبصره: از آنجایی که دوام و ثبات کلینیک ویژه منوط به ارائه خدمات صحیح علمی و قانونمند است. لذا مسئول فنی کلینیک ویژه موظف است جهت نظارت و پایش عملکرد پزشکان با ایجاد پرونده نظارتی برای هر یک از آنها و با تهیه چک لیستهایی که شاخصهای قابل اجرا نظیر ساعت حضور میزان رضایت بیماران تعداد بیماران تأخیر با تعجیل میزان غیبت موجه با غیر موجه در کلینیک ویژه و … تعيين و اجرا نماید و تصمیمات متخذه نظارتی از سوی هیئت مدیره کلیک ویژه صورت می گیرد.

  • تهیه و تنظیم برنامه کاری قسمتهای مختلف کلینیک ویژه و نظارت بر حسن انجام خدمات درمانی در ساعتهای تعیین شده
  • ابلاغ تذکرات فنی لازم به کارکنان کلینیک ویژه و پیگیری اقدامات اجرایی و در صورت تخطی ، اعلام مراتب به معاونت ذیربط.
  • نظارت بر حسن اجرای بخشنامه ها و دستورالعملهای مصوب وزارت رعایت و اعمال کلیه قوانین و مقررات و دستورالعملهای وزارت و موازین علمی و فنی اسلامی و حرفهای و نیز رعایت تعرفه های مصوب مراجع ذیصلاح قانونی و نظارت بر عدم دریافت هر گونه وجوه خارج از تعرفه های مصوب قانونی
  • نظارت بر حفظ شئون پزشکی و اجرای ضوابط قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس و دستورالعمل های مربوطه
  • مسئول فنی موظف است نسبت به گزارش بیماریهای واگیر و غیر واگیر که فهرست آنها توسط وزارت دانشگاه دانشکده تعیین و اعلام میکردد با رعایت اصل امانت داری به مراجع قانونی ذیربط اقدام نماید.
  • همکاری کامل رئیس و مسئول فنی کلینیک مستقل ویژه با تیمهای نظارتی دانشگاه/دانشکده

 مقررات مالی کلینیک ویژه


 • مسئول امور مالی کلینیک مستقل ویژه با پیشنهاد مدیر امور مالی دانشگاه / دانشکده و با ابلاغ معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه دانشکده تعیین خواهد گردید.
 • افتتاح حساب غير قابل برداشت در یکی از بانکهای مجاز با تایید /دانشگاه دانشکده و واریز همه درآمدهای نقدی از طریق صندوق و وصولی از سازمانهای بیمه گر به آن و گردش درآمد از خزانه دولت طبق قوانین و مقررات مالی و معاملاتی حاکم بر دانشگاه/دانشکده
 • افتتاح حساب هزینه ای در یکی از بانکهای مجاز و انجام هزینه کرد بر اساس آئین نامه مالی و معاملاتی و سایر قوانین حاکم بر دانشگاه / دانشکده
 • کلیه درآمدهای کلینیک ویژه شامل در آمدهای نقدی و وصولی سازمانهای بیمه گر و سایر درآمدها پس از گردش خزانه بلافاصله در اختيار هيات مديره کلینیک ویژه قرار گیرد تا صرف هزینه های کلینیک نماید.

تبصره: کلیه هزینه های کلینیک مستقل ویژه شامل هزینه نگهداری ابنیه تاسیسات تامین و نگهداری تجهیزات پزشکی و اداری هزینه های آب و برق و گاز و تلفن هزینههای مربوط به پرسنل و حقوق کارکنان بکار گرفته شده توسط هیئت مدیره و حق الزحمه كاركنان مامور اعم از پزشک و غیر پزشک از محل درآمدهای کلینیک ویژه پرداخت می شود.

تبصره: هیئت مدیره کلینیک ویژه پس از کسر هزینههای جاری مرتبط با کلینیک نسبت به تعیین سهم هر یک از پزشکان و کارکنان اقدام خواهد نمود.

 • اداره کلینیک مستقل ویژه به صورت یک واحد اجرائی مستقل بوده و دارای کلیه اختیارات اداری و مالی براساس ضوابط این آیین نامه می باشد.
 • رعایت نگهداری حسابها بر اساس آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه دانشکده بوده و ملزم به استفاده از نرم افزار جامع مالی دانشگاه / دانشکده میباشد.
 • ارسال اسناد بیمه ای به سازمانهای بیمه گر تا حداکثر پانزدهم ماه بعد و پیگیری در وصول درآمد کلینیک ویژه
 • پرداخت حق الزحمه كاركنان غیر پزشک بکار گرفته شده توسط کلینیک ویژه حداقل بر اساس قانون کار (با رعایت مفاد تبصره ۱ بند ۱۱-۱ ذیل ماده (۱)
 • پرداخت عملکردی کارکنان پزشک و غیر پزشک شاغل بر اساس مصوبات هیئت مدیره
 • رعایت ضوابط مربوط به نحوه گردش مالی حسب موارد الزامی است.

 ضوابط بهداشتی


رعایت ضوابط بهداشتی بر اساس آئین نامه تاسیس و بهره برداری درمانگاههای عمومی به شماره ۸/۱۰۶۹/س مورخ ۱۳۸۳/۱/۱۵ و دستورالعملهای جاری وزارت الزامی است.


 سایر مقررات


 • هیچ واحدی حق دریافت وجه مستقیم از بیماران کلینیک را نداشته و هر گونه دریافتی میبایست با صدور قیض از طریق صندوق مستقر در کلینیک ویژه و زیر نظر مسئول امور مالی کلینیک ویژه صورت گیرد.
 • رعایت تعرفه بخش دولتی مصوب هیئت وزیران توسط کلینیک ویژه الزامی است.
 • عقد قرارداد با بیمههای درمانی پایه و تکمیلی توسط کلینیک ویژه مستقل الزامی است.
 • صدور و مدت اعتبار پروانه بهره برداری (تاسیس) کلینیک ویژه مطابق ضوابط جاری و مفاد آئین نامه های ابلاغی تاسیس موسسات پزشکی خواهد بود و تمدید اعتبار آن نیز منوط به رعایت ضوابط مقررات مربوطه و دستورالعملهای مرتبط وزارت در اولویت قرار گیرد.
 • رشته های تخصصی ارائه شده در کلینیک ویژه و تصویر پروانه های قانونی مرکز می بایست به نحوی نصب شود که برای تمام مراجعین قابل رؤیت باشد.
 • ضمناً تعرفه های مصوب قانونی خدمات باید در معرض دید عموم قرار گیرد.
 • کلینیک ویژه موظف است منحصراً از عنوان نام مصوب و مکتوب در پروانه بهره برداری (تاسیس) در تابلوها، سرنسخه ها و دیگر اسناد کلینیک ویژه استفاده نماید و انتخاب عناوین دیگر ممنوع است تبصره: درج نام و آرم دانشگاه دانشکده در سربرگ و نسخ کلینیک مستقل ویژه الزامی است.
 • کنترل و نظارت بر کلینیکهای ویژه در سراسر کشور به عهده دانشگاه دانشکده مربوطه وزارت می باشد مسئول فنی کلینیک ویژه موظف است اطلاعات موردنیاز کارشناسان را در اختیار آنان قرار دهند.
 • كسب اطلاع جهت اجرای قوانین مقررات و دستورالعملهای مربوطه از وظایف مسئول فنی کلینیک ویژه میباشد که از طرق مقتضی باید به آنها دسترسی یابد.
 • در صورت نیاز به جذب سرمایه گذاری برای تامین تجهیزات پزشکی پیراپزشکی و پاراکلینیک در چارچوب ضوابط و مقررات آئین نامه مالی و معاملاتی وزارت دانشگاه / دانشکده و رعایت تعرفه های مصوب قانونی بلامانع می باشد.
 • ساعات فعالیت پرسنل گروههای پزشکی و پیراپزشکی شاغل در دانشگاه در کلینیک ویژه مطابق ضوابط اداری و مقررات جاری وزارت خواهد بود.

تبصره: در صورتی که هر یک از پزشکان با توافق کلینیک مستقل ویژه نسبت به تهیه دستگاههای تشخیصی درمانی پزشکی مورد نیاز آن اقدام نماید.

نحوه محاسبه و پرداخت از محل جزء حرفه ای بر اساس دستورالعمل مربوطه خواهد بود و سهم پزشک از جزء فنی به علت تامین تجهیزات پزشکی بر اساس توافق صورت گرفته فی مابین پزشک و کلینیک ویژه خواهد بود.

 •  واگذاری مدیریتی و ارائه خدمات در بخشهای پاراکلینیک مطابق آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه قابل انجام می باشد.