تغییر حق امضا


در این مقاله سعی داریم تا با ارائه صورتجلسه تغییر حق امضا و نکات مربوط به حق امضا که یکی از موارد تغییرات شرکت به شمار رفته و باید برای اداره ثبت شرکتها ارسال گردد، شما را از ذکر جزییات این مورد آگاه سازیم.


حق امضا چیست ؟


در جلسه هیئت مدیره ، افرادی به عنوان افراد مجاز به حق امضا تعیین می شوند که می توانند تمامی چک ها ، سفته ها و قراردادها و اوراق بهادار و … را امضا کنند. تعداد افراد مجاز به حق امضا از یک نفر تا چند نفر متغیر است.

حق امضا از دو بخش تشکیل می شود: یک بخش برای امضای چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و بخش دیگر برای امضای اوراق عادی و اداری.

اعضای هیات مدیره می توانند در دو بخش حق امضا را به یک نفر بدهند و یا در هر بخش یک نفر این حق را داشته باشد و حتی این امکان وجود دارد که در یک بخش و یا دو بخش حق امضا برای دو نفر باشد که متفقاَ امضا کنند.

تمام اعضای هیات مدیره باید بر روی حق امضا مجاز شرکت با هم به توافق برسند.

لازم به ذکر است که حق امضا مجاز شرکت باید هم در صورتجلسه موسس و هم در اوراق شرکت آورده شود و تمام اعضای هیات مدیره باید آن را امضا کنند. کلیه این اطلاعات در اساسنامه شرکت قید می شود.


تغییر در حق امضا مجاز شرکت


بعد از اینکه کار ثبت شرکت خود را به انجام رساندید، می توانید در هر زمانی که بخواهید هر نوع تغییرات و تصمیماتی مانند تغییر در حق امضا را انجام دهید.

در مقاله ” ثبت تغییرات شرکت ” بیان کردیم که حتما بایستی این تغییرات را به اطلاع اداره ثبت شرکتها برسانید و در سامانه تغییرات مربوط به حق امضا را وارد نمایید.

تغییر حق امضا مجاز شرکت با تصمیم سهامداران و یا اعضای هیئت مدیره در شرکت انجام می شود.

در صورتی که سهامداران و اعضای شرکت به این نتیجه برسند که حق امضا مجاز تغییر کند، باید در مجمع عمومی فوق العاده  یا جلسه هیات مدیره صورتجلسه ای تشکیل دهند با دستور جلسه تغییر وضعیت حق امضا و یا در جلسه هیئت مدیره که توسط اعضا تشکیل می شود این موضوع مطرح شود.

بنابراین بعد از ثبت شرکت ، اعضای هیئت مدیره قادرند با تنظیم صورتجلسه ای مبنی بر تغییر وضعیت حق امضا این مسئولیت را به فرد دیگری از اعضا بدهند و یا برای تمدید حق امضا، صورتجلسه تنظیم نمایند.


مدارک مورد نیاز برای تغییر حق امضا ی مجاز شرکت


 • کپی آگهی تاسیس
 • کپی روزنامه رسمی
 • کپی مدارک شناسایی تمامی اعضا
 • کپی آگهی آخرین تغییرات ( در صورت وجود تغییر )

مراحل تغییر حق امضا ی مجاز شرکت


برای ثبت تغییرات در حق امضا مجاز شرکت، باید بعد از تنظیم صورتجلسه مربوطه که در انتهای مقاله قرار داده شده است، باید وارد سامانه اداره ثبت شرکتها شده و پس از تکمیل اطلاعات خواسته شده و با امضای صورتجلسه تنظیم شده توسط اعضای هیات مدیره از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال نمود .

مراحل تغییر حق امضای مجاز شرکت عبارت است از:

 • تنظیم صورتجلسه در مجمع عمومی فوق العاده و یا هیات مدیره شرکت
 • مراجعه به سامانه ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir برای اعلام درخواست تغییر حق امضا مجاز شرکت
 •  ارسال مدارک شامل مدارک ثبتی به همراه روزنامه های تغییرات و تاسیس از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها
 • درج بارکد پستی در سیستم
 • تایید نهایی و صدور پیش آگهی تغییرات
 • انتشار آگهی روزنامه رسمی

نکات حائز اهمیت در رابطه با تغییر حق امضا


 • تمام صورتجلسات باید روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضای اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.
 • در تنظیم صورتجلسه ثبت تغییر حق امضا مجاز شرکت، اعطای حق امضا هم جز اختیارات اعضای هیئت مدیره مستقل از سهامداران است و هم اختیارات سهامداران در قالب مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده .

برای دسترسی به تمام اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و درخواست ثبت تغییرات اینترنتی می توانید با مشاوران ما در موسسه با شماره های 021-45518 و 09120253390 تماس بگیرید.

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده. شرکت ……………..  ( با مسئولیت محدود ) به شماره ثبت …………….. و شناسه ملی ……………..  و سرمایه ثبت شده ……………..  ریال راس ساعت ……………..  در محل اصلی شرکت با حضور کلیه شرکا تشکیل گردید ؛

 

ردیف

نام و نام خانوادگی شرکا

              شماره ملی

میزان سهم الشرکه (ریال)

1      
2      
3      

دستور جلسه : تعیین وضعیت حق امضا

در خصوص وضعیت حق امضا مقرر گردید ؛

كليه اوراق عادی و اداری و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاي ……………..  با مهر شرکت معتبر مي باشد.

در پایان به خانم  ……………..  احدی از شرکا وکالت با حق توکیل به غیر داده شد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه تغییرات و پرداخت هزینه های قانونی و امضا ذیل دفاتر اقدام نماید . ((ضمناً ایشان صحت کلیه مندرجات صورتجلسه و اصالت امضا کلیه شرکاء را تایید نمودند))

ختم جلسه در ساعت ………..  همان روز اعلام گردید.