5/5 - (2 امتیاز)

نمونه صورتجلسه تغییرات شرکت مسئولیت محدود

در این مطلب می خواهیم انواع نمونه صورتجلسه تغییرات شرکت مسئولیت محدود را به شما ارائه دهیم. می توانید در انتهای صفحه فایل های دانلود این نمونه صورتجلسات را نیز مشاهده و فایل های مورد نظر خود را دانلود نمایید.

نمونه صورتجلسه تغییرات شرکت مسئولیت محدود ؛ انحلال شرکت :

 

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….. ( با مسئولیت محدود ) شماره ی ثبت …………… و شناسه ملی  …………… سرمایه ثبت شده  …………… ریال در تاریخ …………… ساعت 9 صبح با حضور کلیه  شرکا در محل شرکت تشکیل شد .       

ردیف نام و نام خانوادگی شرکاء شماره ملی میزان سهم الشرکه (ریال)
1
2
3
4

دستور جلسه: انحلال شرکت

در خصوص انحلال شرکت بحث و بررسی به عمل آمد و النهایه مقرر گردید که شرکت منحل شود . در نتیجه : آقای …………… به شماره ملی …………… سمت مدیر تصفیه انتخاب شد و مدیر تصفیه ضمن اعلام قبولی سمت، اقرار به دریافت کلیه اموال، دفاتر، اوراق و اسناد و دارایی های شرکت نمود .

نشانی محل تصفیه : ………………………………………………………………………………… کدپستی …………… به آقای ……………  از شرکا وکالت با حق توکیل به غیر داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه تغییرات و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر اقدام نمایید . ((ضمناً ایشان صحت کلیه مندرجات صورتجلسه و اصالت امضا کلیه شرکاء را تایید نمودند))

 

نام شرکت : …………… ( با مسئولیت محدود )

به شماره ثبت : ……………

سرمایه ثبت شده : …………… ریال

شناسه ملی : ……………

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ …………… ساعت 9 صبح :

ردیف نام و نام خانوادگی شرکاء میزان سهم الشرکه (ریال) امضاء
1
2
3
4

بیشتر بدانید :

انحلال شرکت

نمونه صورتجلسه تغییرات شرکت مسئولیت محدود ؛ تغییر آدرس شرکت :

 

بسمه تعالی

صورتجلسه هیات مدیره شرکت ……………  ( با مسئولیت محدود )  به شماره ثبت ………… و شناسه ملی   ………… و سرمایه ثبت شده ………… ریال   در تاریخ  ………… ساعت 9 صبح در محل قانونی شرکت با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره  تنظیم شد و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید .

دستور جلسه  : تغییر آدرس شرکت

در خصوص تغییر آدرس شرکت مقرر گردید ، محل شرکت  از آدرس فعلی به محل جدید بنشانی: ……………………………………………………………………………………کد پستی: ………… منتقل گردید.

به آقای ………… احدی از مدیران وکالت با حق توکیل به غیر داده  می شود  تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه تغییرات و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر اقدام  نماید . ((ضمناً ایشان صحت کلیه مندرجات صورتجلسه و اصالت امضا کلیه اعضاء هیات مدیره را تایید نمودند))

نمونه صورتجلسه تغییرات شرکت مسئولیت محدود ؛ تغییر مدیر تصفیه :

 

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت …………………….  ( با مسئولیت محدود ) شماره ی ثبت …………………… و شناسه ملی  …………………… سرمایه ثبت شده  …………………… ریال در تاریخ …………………… ساعت 9 صبح با حضور کلیه شرکا در محل شرکت تشکیل شد .

 

نام شرکاء                                                                                                میزان سهم الشرکه

  1. آقای …………………… به کد ملی ……………………                   …………………… ریال
  2. آقای …………………… به کد ملی ……………………                   ……………………  ریال
  3. خانم …………………… به کد ملی ……………………                    ……………………  ریال

 

دستور جلسه: 1.تغییر محل تصفیه 2.تغییر مدیر تصفیه

در خصوص تغییر محل تصفیه نشانی محل تصفیه به ………………………………………………………………………کدپستی : …………………… انتقال یافت.

در خصوص تغییر مدیر تصفیه  مقرر گردید آقای …………………… به شماره ملی …………………… به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد و مدیر تصفیه ضمن اعلام قبولی سمت، اقرار به دریافت کلیه اموال، دفاتر، اوراق و اسناد و دارایی های شرکت نمود.

نشانی محل تصفیه :………………………………………………………………………………………………………..

به آقای …………………… احدی از مدیران وکالت با حق توکیل به غیر داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه تغییرات و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر اقدام نمایید . ضمنا ایشان صحت کلیه مندرجات صورتجلسه و اصالت امضا کلیه شرکا را تایید نمودند .

 

نام شرکت : ……………………  (با مسئولیت محدود)

به شماره ثبت : ……………………

سرمایه ثبت شده : …………………… ریال

شناسه ملی : ……………………

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ …………………… ساعت 9 صبح :

نام و نام خانوادگی میزان سهم الشرکه   

امضا

1
2
3
4

نمونه صورتجلسه تغییرات شرکت مسئولیت محدود ؛ تغییر موضوع فعالیت :

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت  ……………………….. (با مسئولیت محدود )  به شماره ثبت  ……………………… و شناسه ملی    ……………………… و سرمایه ثبت شده  ……………………… ریال در تاریخ  ……………………… ساعت 9 صبح در محل قانونی شرکت با حضور کلیه شرکا  تنظیم شد و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

ردیف نام و نام خانوادگی شرکاء شماره ملی میزان سهم الشرکه (ریال)
1
2

 دستور جلسه : تغییر موضوع فعالیت شرکت و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه.

در خصوص تغییر موضوع فعالیت شرکت مقرر گردید:

موضوع شرکت از موضوع قبلی به موضوع جدید : ( موضوع فعالیت شرکت کامپیوتری ) انجام امور انفورماتیکی شامل طراحی و تولید و ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای اعم از سفارش مشتری و بسته های نرم افزاری و واردات و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای خارجی، فعالیت در زمینه سیستم های ویژه رایانه ای نظیر اتوماسیون صنعتی و کارت های هوشمند و مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتیکی و همچنین اجرای پروژه های انفورماتیکی و فعالیت در زمینه شبکه های رایانه ای و امنیت شبکه و شبکه های مخابراتی و شبکه های رایانه ای اطلاع رسانی نظیر اینترنت و خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات رایانه ای و دستگاه های جانبی رایانه و قطعات و ملزومات رایانه و ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رایانه و ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزاری رایانه ای و مشاوره آموزشی و پژوهشی در زمینه موضوع فعالیت شرکت و اخذ وام و تسهیلات و اعتبار از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور، و شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت . تغییر یافت و بدین شرح ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

به آقای  ……………………… احدی از شرکا وکالت با حق توکیل به غیر داده  می شود  تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه تغییرات و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء  ذیل دفتر اقدام  نماید .

 

نام شرکت :  ……………………… (با مسئولیت محدود)

به شماره ثبت :  ………………………

سرمایه ی ثبت شده :  ……………………… ریال

شناسه ملی :  ………………………

لیست شرکاء حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده  مورخ  ……………………… ساعت 9 صبح ؛

ردیف نام و نام خانوادگی شرکاء میزان سهم الشرکه (ریال) امضاء
1
2

نمونه صورتجلسه تغییرات شرکت مسئولیت محدود ؛ خروج شرکا و کاهش سرمایه :

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده موسسه …………………………. به شماره ثبت ………………………… و شناسه ملی ………………………… و سرمایه ثبت شده ………………………… ریال راس ساعت ………………………… صبح مورخ …………………………  در محل اصلی موسسه با حضور کلیه شرکا تشکیل گردید ؛

ردیف نام و نام خانوادگی شرکاء شماره ملی میزان سهم الشرکه (ریال)
1
2
3
4
5

دستور جلسه : الف: خروج شریک از موسسه و کاهش سرمایه و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه.

                     ب: تغییر آدرس موسسه

 

الف: در خصوص خروج شریک و کاهش سرمایه موسسه مقرر گردید:

1-آقای ………………………… به شماره ملی ………………………… با دریافت ………………………… ریال سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از لیست شرکاء خارج و هیچ گونه حق و سمتی  در موسسه ندارد.

2-آقای ………………………… به شماره ملی ………………………… با دریافت مبلغ ………………………… ریال سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از لیست شرکاء خارج و هیچ گونه حق و سمتی  در موسسه ندارد.

درنتیجه  سرمایه موسسه از ………………………… ریال  به ………………………… ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه  اصلاح گردید 0

در خصوص تغییر آدرس موسسه مقرر گردید ، محل موسسه از آدرس فعلی به محل جدید بنشانی: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………کد پستی: ………………………… منتقل گردید.

در پایان به آقای ………………………… احدی از شرکا وکالت با حق توکیل به غیر داده شد  تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه تغییرات و پرداخت هزینه های قانونی و امضای ذیل دفاتر اقدام نمایند. ((ضمناً ایشان صحت کلیه مندرجات صورتجلسه و اصالت امضا کلیه شرکاء را تایید نمودند)) ختم جلسه در ساعت 11 صبح همان روز اعلام گردید.

نام موسسه :  …………………………

به شماره ثبت : …………………………

 سرمایه ی ثبت شده :  ………………………… ریال

شناسه ملی : …………………………   

لیست شرکا حاضر و میزان سهم الشرکه آنها در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………………………… ساعت 10 صبح ؛

ردیف نام و نام خانوادگی شرکاء میزان سهم الشرکه قبل از کاهش سرمایه (ریال) میزان سهم الشرکه بعد از کاهش سرمایه (ریال) امضاء
1
2
3
4
5

نمونه صورتجلسه تغییرات شرکت مسئولیت محدود ؛ ایجاد شعبه جدید :

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده  شرکت …………………… ( با مسئولیت محدود ) به شناسه ملی
…………………… و شماره ثبت   …………………… با سرمایه  ثبت شده ……………………  ریال در تاریخ …………………… ساعت 10 صبح با حضور کلیه شرکا در محل شرکت تشکیل  و نسبت به الحاق مواردی به موضوع شرکت اتخاذ  تصمیم شد .

۱-آقای …………………… به کد ملی …………………… با  …………………… ریال سهم الشرکه

۲-آقای :…………………… به کد ملی ……………………با …………………… ریال سهم الشرکه

۳- خانم :……………………به کد ملی ……………………با …………………… ریال سهم الشرکه

۴- خانم :……………………به کد ملی ……………………با …………………… ریال سهم الشرکه

دستور جلسه : ایجاد شعبات جدید 

در خصوص ایجاد شعبه 1 مقرر گردید ، شعبه جدید در………………………………………………………………………………………………… کد پستی: …………………… دایر گردید.

نام و مشخصات مدیر شعبه :

1.آقای :…………………… فرزند :…………………… به شماره ملی …………………… متولد …………………… به شماره شناسنامه …………………… به سمت مدیر شعبه انتخاب گردیدند.

در خصوص ایجاد شعبه …………………… مقرر گردید ، شعبه جدید در …………………… کد پستی : …………………… دایر گردید.

نام و مشخصات مدیر شعبه :

1.آقای …………………… فرزند …………………… به شماره ملی …………………… متولد …………………… به شماره شناسنامه ……………………  به سمت مدیر شعبه انتخاب گردیدند.

در خصوص ایجاد شعبه 3 مقرر گردید ، شعبه جدید در ……………………………………………………………………………………………… کدپستی :…………………… دایر گردید.

نام و مشخصات مدیر شعبه :

1.آقای …………………… فرزند …………………… به شماره ملی …………………… متولد …………………… به شماره شناسنامه …………………… به سمت مدیر شعبه انتخاب گردیدند.

به آقای …………………… احدی از شرکا وکالت با حق توکیل به غیر داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت و پرداخت حق الثبت و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید .

ختم جلسه ساعت 11 صبح همان روز اعلام گردید.

 

نام شرکت :  …………………… (با مسئولیت محدود)

به شماره ثبت : ……………………

سرمایه ثبت شده : ……………………  ریال

شناسه ملی : ……………………   

لیست شرکا حاضر و میزان سهم الشرکه آنها در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ …………………… ساعت 10 صبح ؛

نام و نام خانوادگی  میزان سهم الشرکه
امضا
۱-
۲-
۳-

بیشتر بدانید :

تغییر حق امضا

نمونه صورتجلسه تغییرات شرکت مسئولیت محدود ؛ تغییر حق امضا :

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده. شرکت ……………………( با مسئولیت محدود ) به شماره ثبت ………………… و شناسه ملی ………………… و سرمایه ثبت شده ………………… ریال راس ساعت 10 صبح مورخ ………………… در محل اصلی شرکت با حضور کلیه شرکا تشکیل گردید ؛

ردیف نام و نام خانوادگی شرکاء               شماره ملی میزان سهم الشرکه (ریال)
1.
2.
3.

دستور جلسه :1. انتخاب و تعیین سمت اعضا هیات مدیره برای مدت نامحدود

  1. تعیین وضعیت حق امضاء 

اعضا هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند:

1.آقای ………………… به شماره ملی ………………… بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

2.خانم ………………… به شماره ملی ………………… بسمت رئیس هیئت مدیره

  1. آقای …………………   به شماره ملی ………………… بسمت عضو هیئت مدیره

که با امضا ذیل صورتجلسه قبولی سمت نمودند.

کلیه اعضا هیات مدیره و مدیرعامل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111و  147 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضا هیات مدیره نمی باشد.

در خصوص وضعیت حق امضا مقرر گردید ؛

كليه اوراق عادی و اداری و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاي ………………… با مهر شرکت معتبر مي باشد.

در پایان به خانم  ………………… احدی از شرکا وکالت با حق توکیل به غیر داده شد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت و پرداخت هزینه های قانونی و امضا ذیل دفاتر اقدام نماید . ((ضمناً ایشان صحت کلیه مندرجات صورتجلسه و اصالت امضا کلیه شرکاء را تایید نمودند))

ختم جلسه در ساعت 11 صبح  همان روز اعلام گردید.

 

نام شرکت : ………………… ( با مسئولیت محدود )

به شماره ثبت : …………………

سرمایه ثبت شده : ………………… ریال

شناسه ملی : …………………   

 لیست شرکا حاضر و میزان سهم الشرکه آنها در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ………………… ساعت 10صبح 

ردیف نام و نام خانوادگی شرکاء میزان سهم الشرکه (ریال) امضاء
1
2
3

 

 

با کلیک بر روی لینک زیر می توانید تمامی صورتجلسه تغییرات شرکت مسئولیت محدود ارائه شده در بالا را دانلود نمایید.

نمونه صورتجلسات تغییرات شرکت با مسئولیت محدود