3/5 - (1 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا درباره مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری ارزی اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای تاسیس این نوع صندوق از نمونه موضوعاتی است که در این مقاله گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری ارزیمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری ارزی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

539 1384/09/01 ماده 7 بند6

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

888 1398/08/22 ماده 2
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
معرفی نامه 10068
صورتجلسه هیات مدیره 100060
اساسنامه 1001869
صورتجلسه مجمع عمومی موسس 1001870
مستندات نرم افزار های مورد استفاده 1005014
فرم تقاضای موافقت اصولی 1005030
پرسشنامه مدیران سرمایه گذاری 1005031
تاییدیه نام شرکت 1005032
دعوتنامه مجمع موسس به منظور حضور نماینده سازمان بورس 1005033
تاییدیه شماره حساب از بانک 1005034
تاییدیه بانک 1005035
کپی شناسنامه و کارت ملی 1005036
قبولی سمت کلیه ارکان 1005037
فرم قبولی سمت 1005038
کپی روزنامه رسمی 1005040
گواهینامه آموزشی 1005041
صورت های مالی حسابرسی شده 1005042
تقاضانامه ثبت صندوق 1005043
رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری 1005044

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ابلاغیه شرایط تصدی سمت رکن مدیر انواع صندوق های سرمایه گذاری

1005030 1397/08/15 بند 1

ابلاغیه دستورالعمل نحوه انتخاب و فعالیت متولی در صندوق های سرمایه گذاری

1005032 1398/12/27 بند 1

ابلاغیه دستورالعمل طبقه بندی موسسات حسابرسی و نحوه تعیین حسابرس در نهادهای مالی بورس ها و کانون ها

1005033 1392/02/18 بند 1

ابلاغیه نمونه اساسنامه و امیدنامه صندوق های سرمایه گذاری ارزی

1005037 1390/01/20 بند1
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ابلاغیه شرایط تصدی سمت رکن مدیر انواع صندوق های سرمایه گذاری

1005030 1397/08/15 بند 1
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

امیدنامه صندوق سرمایه گذاری ارزی

1005043 1397/02/11 بند 2- 3
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری ارزی

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری ارزی

1005044 1390/02/31 ماده 5
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری ارزی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
قبولی سمت کلیه ارکان 1005037


ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری ارزیفرآیند اصلاح مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری ارزی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری ارزی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری ارزی

1005044 1390/02/31 ماده 50
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز