مجوز دفتر پیشخوان دولت

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز دفتر پیشخوان دولت است به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است. پس با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

مرجع صدور مجوز دفتر پیشخوان دولتمشخصات مجوز دفتر پیشخوان دولت


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز دفتر پیشخوان دولت
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

209 1388/11/21 ماده 6 دانلود فایل

قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

227 1389/12/11 ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 دانلود فایل

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

230 1382/09/19 ماده 3 بند ز دانلود فایل

اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی-مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289 مورخ 97/12/19

844 1397/12/19 مصوبه 3-289 دانلود فایل

قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

910 1395/05/06 تبصره 2 ماده 26 دانلود فایل

قانون برنامه ششم توسعه کشور

999 1395/12/25 بند (پ) ماده 67 و بند (خ) ماده 68 دانلود فایل

مصوبه شماره 3 جلسه شماره 261 مورخ 96/05/15 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

1303 1396/05/15 مصوبه 3-261 دانلود فایل
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز دفتر پیشخوان دولت

عنوان مدرک کد مدرک
تصویر سند مالکیت 10005
تصویر اجاره نامه 10018
تابعیت ایرانی 100204
تاییدیه اماکن 100853
تصویر برابر اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم شخص حقیقی یا مدیر عامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی 1001472
4 قطعه عکس پرسنلی 4*3 برای اشخاص حقیقی یا مدیر عامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی 1001877

تصویر برابر اصل اساسنامه، روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس و آگهی آخرین تغییرات سهامداران و هیئت مدیره

1001879
تصویر برابر اصل کارت ملی شخص حقیقی یا مدیرعامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی 1001891
تصویر برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه شخص حقیقی یا مدیرعامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی 1001892
اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری شخص حقیقی یا مدیر عامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی 1001893
تصویر برابر اصل مدرک تحصیلی شخص حقیقی یا مدیرعامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی 1001894
درخواست کتبی شخص حقیقی یا شخص حقوقی با مهر و امضاء افراد دارای حق امضا، براساس آخرین تغییرات مندرج 1001895
اصل گواهی عدم اعتیاد شخص حقیقی یا مدیر عامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی 1001896

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه پیشخوان دولت

223 1389/03/18 مصوبه دانلود
اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی-مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289 مورخ 97/12/19 844 1397/12/19 ماده 6 دانلود
اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی-مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289 مورخ 97/12/19 844 1397/12/19 فصل اول و سوم پیوست شماره 2 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

تاییدیه اماکن

10008 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی – پلیس نظارت بر اماکن عمومی 0

عدم بدهی قطعی مالیاتی

10009 وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امورمالیاتی کشور 0 http://e4.tax.gov.ir/Entrance

گزارش کارشناسی بانک مرکزی ج.ا.ا

10035 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – اداره مجوزهای بانکی 0 https://www.cbi.ir

مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی

10045 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – سازمان تامین اجتماعی 0 tamin.ir

استعلام مراجع ذی صلاح

10124 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 60 www.ict.gov.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
آیین نامه پیشخوان دولت 223 1389/03/18 مصوبه دانلود
اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی-مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289 مورخ 97/12/19 844 1397/12/19 مصوبه دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی-مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289 مورخ 97/12/19 844 1397/12/19 ماده 6 دانلود
مدت زمان صدور مجوز دفتر پیشخوان دولت

روز


مدت اعتبار مجوز دفتر پیشخوان دولت

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی-مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289 مورخ 97/12/19

844 1397/12/19 ماده 8 دانلود
هزینه صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی-مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289 مورخ 97/12/19

844 1397/12/19 ماده5 دانلود
نمونه مجوز صادر شده
دانلود
فرآیند تمدید مجوز دفتر پیشخوان دولت


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر برابر اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم شخص حقیقی یا مدیر عامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی 1001472
اصل پروانه قبلی 1000231
4 قطعه عکس پرسنلی 4*3 برای اشخاص حقیقی یا مدیر عامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی 1001877
تصویر برابر اصل کارت ملی شخص حقیقی یا مدیرعامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی 1001891
تصویر برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه شخص حقیقی یا مدیرعامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی 1001892
اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری شخص حقیقی یا مدیر عامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی 1001893
تصویر برابر اصل مدرک تحصیلی شخص حقیقی یا مدیرعامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی 1001894
درخواست کتبی شخص حقیقی یا شخص حقوقی با مهر و امضاء افراد دارای حق امضا، براساس آخرین تغییرات مندرج د 1001895

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی-مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289 مورخ 97/12/19

844 1397/12/19 بند 3-3 پیوست شماره 2 مصوبه
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی-مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289 مورخ 97/12/19

844 1397/12/19 بند 6-3

اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی-مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289 مورخ 97/12/19

844 1397/12/19 فصل سوم
مدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی-مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289 مورخ 97/12/19

844 1397/12/19 ماده 5
فرآیند اصلاح مجوز دفتر پیشخوان دولت

مراحل انتقال امتیاز پروانه:

1- درخواست الکترونیکی (حداقل سه ماه پیش از پایان اعتبار پروانه) توسط متقاضی؛
2- بررسی درخواست متقاضی توسط دبیرخانه کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت؛
3- اعلام نظر اداره کل مناطق سازمان؛
4- حضور در حراست ادارات فناوری اطلاعات برای انجام استعلام حراستی؛
5- ارائه تسویه حساب از سوی انتقال دهنده پروانه که بایستی بعد از اعلام نتیجه استعلام حراستی انتقال گیرنده انجام شود)؛
6- صدور پروانه (در صورتی که با هر یک از موارد فوق موافقت شود).

مدارک لازم برای تغییر نشانی پروانه:

1- اصل پروانه
2- اصل سوء پیشینه با اعتبار زمانی جهت ارائه به اماکن
3- اصل گواهی عدم اعتیاد جهت ارائه به اماکن ( در صورتی که برای اولین بار تغییر نشانی صورت می گیرد)
4- تأییدیه اماکن برای مکان پیشنهادی جدید

مراحل تغییر نشانی پروانه:

1- ارائه درخواست الکترونیکی؛
2- بررسی درخواست متقاضی توسط دبیرخانه؛
3- بازدید از محل پیشنهادی توسط منطقه و اعلام نظر؛
4- اعلام نظر کارگروه؛
5- معرفی به مراکز بهداشتی برای تست عدم اعتیاد( در صورتی که برای اولین بار تغییر نشانی صورت می گیرد ) جهت ارائه به اماکن؛
6- دریافت معرفی نامه اماکن از دبیرخانه جهت ارائه به اماکن؛
7- صدور پروانه (در صورتی که با هر یک از موارد فوق موافقت شود).


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز

مطابق بند۳-۴ مصوبه ۳-۲۸۹ شرایط و ضوابط انتقال امتیاز پروانه:

انتقال امتیاز پروانه با رعایت الزامات زیر و صرفاً با ارائه تقاضا از طریق سامانه و اخذ تاییدیه امکان پذیر است:

۳-۴-۱- انتقال امتیاز پروانه اشخاص حقیقی به اشخاص حقوقی بلامانع است؛

۳-۴-۲- انتقال امتیاز پروانه اشخاص حقوقی به اشخاص حقوقی دیگر بلامانع است؛

۳-۴-۳- انتقال امتیاز دفاتر پیشخوان خدمات دولت اشخاص حقیقی به حقیقی ممنوع است؛

۳-۴-۴-انتقال امتیاز دفاتر پیشخوان خدمات دولت اشخاص حقوقی به حقیقی ممنوع است؛

۳-۴-۵-گذشت ۳ سال از تاریخ صدور پروانه به نام شخص واگذار کننده امتیاز.

۳-۴-۶- فعال بودن دفتر در سه سال آخر منتهی به زمان درخواست انتقال امتیاز.

۳-۴-۷-اخراز شرایط موضوع بندهای(۱-۱)،(۱-۲) و (۱-۳) و پذیرش وظایف و تعهدات فصل دوم این دستورالعمل از سوی متقاضی دریافت امتیاز پروانه؛

۳-۴-۸-تسویه حساب شخص واگذار کننده امتیاز پروانه با دستگاه های خدمات دهنده طرف قرارداد؛

۳-۴-۹- فوت شخص حقیقی دارنده پروانه و ارائه درخواست رسمی ثبت شده در دفتر اسناد رسمی از سوی وراث قانونی مبنی بر انتقال امتیاز پروانه به نام شخص معرفی شده در درخواست.

در مورد دفاتر پیشخوان خدمات دولت انتقال امتیاز صرفاً به اشخاص حقوقی صورت خواهد پذیرفت.

مهلت ارائه درخواست انتقال امتیاز، حداکثر شش ماه از تاریخ فوت شخص حقیقی دارنده پروانه است و در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر، پروانه لغو خواهد شد؛

۳-۴-۱۰-در صورت از کارافتادگی اشخاص حقیقی دارنده پروانه (هجر، زوال عقل و…) با تایید مراجع ذیصلاح، وکیل یا نماینده قانونی می تواند حداکثر ظرف شش ماه نسبت به نقل و انتقال پروانه اقدام نماید.

در صورت عدم اقدام در مدت تعیین شده، پروانه لغو خواهد شد.عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی-مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289 مورخ 97/12/19

844 1397/12/19 بند 3-4 و 3-7 پیوست 2 مصوبه
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز

مراحل انتقال امتیاز پروانه:

1- درخواست الکترونیکی (حداقل سه ماه پیش از پایان اعتبار پروانه) توسط متقاضی؛
2- بررسی درخواست متقاضی توسط دبیرخانه کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت؛
3- اعلام نظر اداره کل مناطق سازمان؛
4- حضور در حراست ادارات فناوری اطلاعات برای انجام استعلام حراستی؛
5- ارائه تسویه حساب از سوی انتقال دهنده پروانه که بایستی بعد از اعلام نتیجه استعلام حراستی انتقال گیرنده انجام شود)؛
6- صدور پروانه (در صورتی که با هر یک از موارد فوق موافقت شود).مدارک لازم برای تغییر نشانی پروانه:
1- اصل پروانه
2- اصل سوء پیشینه با اعتبار زمانی جهت ارائه به اماکن
3- اصل گواهی عدم اعتیاد جهت ارائه به اماکن ( در صورتی که برای اولین بار تغییر نشانی صورت می گیرد)
4- تأییدیه اماکن برای مکان پیشنهادی جدید

مراحل تغییر نشانی پروانه:

1- ارائه درخواست الکترونیکی؛
2- بررسی درخواست متقاضی توسط دبیرخانه؛
3- بازدید از محل پیشنهادی توسط منطقه و اعلام نظر؛
4- اعلام نظر کارگروه؛
5- معرفی به مراکز بهداشتی برای تست عدم اعتیاد( در صورتی که برای اولین بار تغییر نشانی صورت می گیرد ) جهت ارائه به اماکن؛
6- دریافت معرفی نامه اماکن از دبیرخانه جهت ارائه به اماکن؛
7- صدور پروانه (در صورتی که با هر یک از موارد فوق موافقت شود).
فرآیند ابطال مجوز دفتر پیشخوان دولت


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی-مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289 مورخ 97/12/19

844 1397/12/19 بند 3-5 پیوست 2 مصوبه
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز
سوالات متداول

حق امتیاز تجدید پروانه دفاتر جدید یک دهم مبلغ حق امتیاز مربوط به صدور پروانه در همان سال خواهد شد.

Load More

هرگونه جابجایی دفتر به خارج از محدوده شهر یا روستای مندرج در پروانه ممنوع است. دفتر می تواند با ارائه تقاضا به کارگروه و در صورت داشتن شرایط بند 3-1 پیوست شماره 2 اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی موضوع مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289 مورخ 19/12/97 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و دریافت تاییدیه کارگروه برای مکان و نشانی جدید پیشنهادی و اخذ تاییدیه اداره اماکن نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.(دفتر می تواند حسب مورد با اخذ تاییدیه کارگروه نسبت به ایجاد باجه موقت حداکثر به مدت یک ماه در سال، در محلی به جز محل استقرار دفتر اقدام نماید.)

Load More

مدت اعتبار پروانه 5 سال شمسی است.

Load More

برای صدور پروانه دفاتر جدید در سال 99، حق امتیاز صدور پروانه به شرح ذیل دریافت می شود: 1. کلان شهرها: مبلغ 584.000.000 ریال(پانصد و هشتاد و چهار میلیون ریال) 2. مراکز سایر استان ها به استثنای کلان شهرها: مبلغ 350.400.000 ریال(سیصد و پنجاه میلیون و چهارصد هزار ریال) 3. شهرهای با جمعیت بیش از 50.000 نفر به استثنای مراکز استان ها و کلان شهرها مبلغ 175.200.000 ریال(یکصد و هفتاد و پنج میلیون و دویست هزار ریال) 4. سایر شهرها: (غیر از شهرهای ردیف 1-3 تا 3-3): مبلغ 58.400.000 ریال(پنجاه و هشت میلیون و چهارصد هزار ریال) 5. روستاها: مبلغ 5.840.000 ریال(پنج میلیون و هشتصد و چهل هزار ریال) برای سالهای بعد براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش خواهد یافت.

Load More