مجوز دفتر پیشخوان دولت

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز دفتر پیشخوان دولت است به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است. پس با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

مرجع صدور مجوز دفتر پیشخوان دولتمشخصات مجوز دفتر پیشخوان دولت


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز دفتر پیشخوان دولت
عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

2091388/11/21ماده 6دانلود فایل

قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2271389/12/11ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7دانلود فایل

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

2301382/09/19ماده 3 بند زدانلود فایل

اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی-مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289 مورخ 97/12/19

8441397/12/19مصوبه 3-289دانلود فایل

قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

9101395/05/06تبصره 2 ماده 26دانلود فایل

قانون برنامه ششم توسعه کشور

9991395/12/25بند (پ) ماده 67 و بند (خ) ماده 68دانلود فایل

مصوبه شماره 3 جلسه شماره 261 مورخ 96/05/15 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

13031396/05/15مصوبه 3-261دانلود فایل
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز دفتر پیشخوان دولت

عنوان مدرککد مدرک
تصویر سند مالکیت10005
تصویر اجاره نامه10018
تابعیت ایرانی100204
تاییدیه اماکن100853
تصویر برابر اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم شخص حقیقی یا مدیر عامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی1001472
4 قطعه عکس پرسنلی 4*3 برای اشخاص حقیقی یا مدیر عامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی1001877

تصویر برابر اصل اساسنامه، روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس و آگهی آخرین تغییرات سهامداران و هیئت مدیره

1001879
تصویر برابر اصل کارت ملی شخص حقیقی یا مدیرعامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی1001891
تصویر برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه شخص حقیقی یا مدیرعامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی1001892
اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری شخص حقیقی یا مدیر عامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی1001893
تصویر برابر اصل مدرک تحصیلی شخص حقیقی یا مدیرعامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی1001894
درخواست کتبی شخص حقیقی یا شخص حقوقی با مهر و امضاء افراد دارای حق امضا، براساس آخرین تغییرات مندرج1001895
اصل گواهی عدم اعتیاد شخص حقیقی یا مدیر عامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی1001896

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آیین نامه پیشخوان دولت

2231389/03/18مصوبهدانلود
اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی-مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289 مورخ 97/12/198441397/12/19ماده 6دانلود
اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی-مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289 مورخ 97/12/198441397/12/19فصل اول و سوم پیوست شماره 2دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت

تاییدیه اماکن

10008پلیس اطلاعات و امنیت عمومی – پلیس نظارت بر اماکن عمومی0

عدم بدهی قطعی مالیاتی

10009وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امورمالیاتی کشور0http://e4.tax.gov.ir/Entrance

گزارش کارشناسی بانک مرکزی ج.ا.ا

10035بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – اداره مجوزهای بانکی0https://www.cbi.ir

مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی

10045وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – سازمان تامین اجتماعی0tamin.ir

استعلام مراجع ذی صلاح

10124وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی60www.ict.gov.ir

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
آیین نامه پیشخوان دولت2231389/03/18مصوبهدانلود
اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی-مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289 مورخ 97/12/198441397/12/19مصوبهدانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط
اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی-مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289 مورخ 97/12/198441397/12/19ماده 6دانلود
مدت زمان صدور مجوز دفتر پیشخوان دولت

روز


مدت اعتبار مجوز دفتر پیشخوان دولت

ماهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی-مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289 مورخ 97/12/19

8441397/12/19ماده 8دانلود
هزینه صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی-مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289 مورخ 97/12/19

8441397/12/19ماده5دانلود
نمونه مجوز صادر شده
دانلود
فرآیند تمدید مجوز دفتر پیشخوان دولت


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر برابر اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم شخص حقیقی یا مدیر عامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی1001472
اصل پروانه قبلی1000231
4 قطعه عکس پرسنلی 4*3 برای اشخاص حقیقی یا مدیر عامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی1001877
تصویر برابر اصل کارت ملی شخص حقیقی یا مدیرعامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی1001891
تصویر برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه شخص حقیقی یا مدیرعامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی1001892
اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری شخص حقیقی یا مدیر عامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی1001893
تصویر برابر اصل مدرک تحصیلی شخص حقیقی یا مدیرعامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی1001894
درخواست کتبی شخص حقیقی یا شخص حقوقی با مهر و امضاء افراد دارای حق امضا، براساس آخرین تغییرات مندرج د1001895

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی-مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289 مورخ 97/12/19

8441397/12/19بند 3-3 پیوست شماره 2 مصوبه
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی-مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289 مورخ 97/12/19

8441397/12/19بند 6-3

اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی-مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289 مورخ 97/12/19

8441397/12/19فصل سوم
مدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی-مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289 مورخ 97/12/19

8441397/12/19ماده 5
فرآیند اصلاح مجوز دفتر پیشخوان دولت

مراحل انتقال امتیاز پروانه:

1- درخواست الکترونیکی (حداقل سه ماه پیش از پایان اعتبار پروانه) توسط متقاضی؛
2- بررسی درخواست متقاضی توسط دبیرخانه کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت؛
3- اعلام نظر اداره کل مناطق سازمان؛
4- حضور در حراست ادارات فناوری اطلاعات برای انجام استعلام حراستی؛
5- ارائه تسویه حساب از سوی انتقال دهنده پروانه که بایستی بعد از اعلام نتیجه استعلام حراستی انتقال گیرنده انجام شود)؛
6- صدور پروانه (در صورتی که با هر یک از موارد فوق موافقت شود).

مدارک لازم برای تغییر نشانی پروانه:

1- اصل پروانه
2- اصل سوء پیشینه با اعتبار زمانی جهت ارائه به اماکن
3- اصل گواهی عدم اعتیاد جهت ارائه به اماکن ( در صورتی که برای اولین بار تغییر نشانی صورت می گیرد)
4- تأییدیه اماکن برای مکان پیشنهادی جدید

مراحل تغییر نشانی پروانه:

1- ارائه درخواست الکترونیکی؛
2- بررسی درخواست متقاضی توسط دبیرخانه؛
3- بازدید از محل پیشنهادی توسط منطقه و اعلام نظر؛
4- اعلام نظر کارگروه؛
5- معرفی به مراکز بهداشتی برای تست عدم اعتیاد( در صورتی که برای اولین بار تغییر نشانی صورت می گیرد ) جهت ارائه به اماکن؛
6- دریافت معرفی نامه اماکن از دبیرخانه جهت ارائه به اماکن؛
7- صدور پروانه (در صورتی که با هر یک از موارد فوق موافقت شود).


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز

مطابق بند۳-۴ مصوبه ۳-۲۸۹ شرایط و ضوابط انتقال امتیاز پروانه:

انتقال امتیاز پروانه با رعایت الزامات زیر و صرفاً با ارائه تقاضا از طریق سامانه و اخذ تاییدیه امکان پذیر است:

۳-۴-۱- انتقال امتیاز پروانه اشخاص حقیقی به اشخاص حقوقی بلامانع است؛

۳-۴-۲- انتقال امتیاز پروانه اشخاص حقوقی به اشخاص حقوقی دیگر بلامانع است؛

۳-۴-۳- انتقال امتیاز دفاتر پیشخوان خدمات دولت اشخاص حقیقی به حقیقی ممنوع است؛

۳-۴-۴-انتقال امتیاز دفاتر پیشخوان خدمات دولت اشخاص حقوقی به حقیقی ممنوع است؛

۳-۴-۵-گذشت ۳ سال از تاریخ صدور پروانه به نام شخص واگذار کننده امتیاز.

۳-۴-۶- فعال بودن دفتر در سه سال آخر منتهی به زمان درخواست انتقال امتیاز.

۳-۴-۷-اخراز شرایط موضوع بندهای(۱-۱)،(۱-۲) و (۱-۳) و پذیرش وظایف و تعهدات فصل دوم این دستورالعمل از سوی متقاضی دریافت امتیاز پروانه؛

۳-۴-۸-تسویه حساب شخص واگذار کننده امتیاز پروانه با دستگاه های خدمات دهنده طرف قرارداد؛

۳-۴-۹- فوت شخص حقیقی دارنده پروانه و ارائه درخواست رسمی ثبت شده در دفتر اسناد رسمی از سوی وراث قانونی مبنی بر انتقال امتیاز پروانه به نام شخص معرفی شده در درخواست.

در مورد دفاتر پیشخوان خدمات دولت انتقال امتیاز صرفاً به اشخاص حقوقی صورت خواهد پذیرفت.

مهلت ارائه درخواست انتقال امتیاز، حداکثر شش ماه از تاریخ فوت شخص حقیقی دارنده پروانه است و در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر، پروانه لغو خواهد شد؛

۳-۴-۱۰-در صورت از کارافتادگی اشخاص حقیقی دارنده پروانه (هجر، زوال عقل و…) با تایید مراجع ذیصلاح، وکیل یا نماینده قانونی می تواند حداکثر ظرف شش ماه نسبت به نقل و انتقال پروانه اقدام نماید.

در صورت عدم اقدام در مدت تعیین شده، پروانه لغو خواهد شد.عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی-مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289 مورخ 97/12/19

8441397/12/19بند 3-4 و 3-7 پیوست 2 مصوبه
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز

مراحل انتقال امتیاز پروانه:

1- درخواست الکترونیکی (حداقل سه ماه پیش از پایان اعتبار پروانه) توسط متقاضی؛
2- بررسی درخواست متقاضی توسط دبیرخانه کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت؛
3- اعلام نظر اداره کل مناطق سازمان؛
4- حضور در حراست ادارات فناوری اطلاعات برای انجام استعلام حراستی؛
5- ارائه تسویه حساب از سوی انتقال دهنده پروانه که بایستی بعد از اعلام نتیجه استعلام حراستی انتقال گیرنده انجام شود)؛
6- صدور پروانه (در صورتی که با هر یک از موارد فوق موافقت شود).مدارک لازم برای تغییر نشانی پروانه:
1- اصل پروانه
2- اصل سوء پیشینه با اعتبار زمانی جهت ارائه به اماکن
3- اصل گواهی عدم اعتیاد جهت ارائه به اماکن ( در صورتی که برای اولین بار تغییر نشانی صورت می گیرد)
4- تأییدیه اماکن برای مکان پیشنهادی جدید

مراحل تغییر نشانی پروانه:

1- ارائه درخواست الکترونیکی؛
2- بررسی درخواست متقاضی توسط دبیرخانه؛
3- بازدید از محل پیشنهادی توسط منطقه و اعلام نظر؛
4- اعلام نظر کارگروه؛
5- معرفی به مراکز بهداشتی برای تست عدم اعتیاد( در صورتی که برای اولین بار تغییر نشانی صورت می گیرد ) جهت ارائه به اماکن؛
6- دریافت معرفی نامه اماکن از دبیرخانه جهت ارائه به اماکن؛
7- صدور پروانه (در صورتی که با هر یک از موارد فوق موافقت شود).
فرآیند ابطال مجوز دفتر پیشخوان دولت


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT) روستایی-مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289 مورخ 97/12/19

8441397/12/19بند 3-5 پیوست 2 مصوبه
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز