مجوز رسانه:

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت است به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوز رسانه :مشخصات مجوز انتشار رسانه :


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون مطبوعات

636 1364/12/22 8،9،10،13

آئين نامه اجراي قانون مطبوعات

637 1395/06/08 7،20،21،22،26،28

فرآیند صدور مجوز انتشار رسانه
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز انتشار رسانه

۱- سه عکس پرسنلی مدیر مسئول و صاحب امتیاز

3. تصویر کارت ملی

4. تصویر مدرک تحصیلی .

5تصویر معرفی نامه نماینده از بالاترین مقام مسئول (برای اشخاص حقوقی)

.6 تصویر آگهی ثبت شرکت و ثبت تغییرات در روزنامه رسمی قوه قضاییه (برای اشخاص حقوقی) .

6-تصویر اساسنامه یا قانون تشکیل شخصیت حقوقی که در آن صراحتاً به انتشار نشریه یا «فعالیت پایگاه خبری» اشاره شده است. (برای اشخاص حقوقی)

7.تصویر مجوز کمیسیون انتشارات دولتی (برای اشخاص حقوقی) 8.تصویر مجوز تأسیس یا پروانه فعالیت قانونی برای احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌ها، بنیادها، تشکل‌های صنفی و … (برای اشخاص حقوقی)


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر مدرک تحصیلی 10004
عکس پرسنلی 10007
تصویر آگهی تاسیس 10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت 10011
تصویر اساسنامه 10012
معرفی نامه 10068

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئين نامه اجراي قانون مطبوعات

637 1395/06/08 ماده 14
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

عدم سوء پیشینه

10078 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز انتشار رسانه

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون مطبوعات

636 1364/12/22 13
مدت اعتبار مجوز رسانهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئين نامه اجراي قانون مطبوعات

637 1395/06/08 29
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز انتشار رسانه صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز رسانه


شرایط قابلیت ابطال مجوز انتشار رسانه


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئين نامه اجراي قانون مطبوعات

637 1395/06/08 29
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز انتشار رسانه