مجوز رسانه:

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت است به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوز رسانه :مشخصات مجوز انتشار رسانه :


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز

عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون مطبوعات

6361364/12/228،9،10،13

آئين نامه اجراي قانون مطبوعات

6371395/06/087،20،21،22،26،28

فرآیند صدور مجوز انتشار رسانه
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز انتشار رسانه

۱- سه عکس پرسنلی مدیر مسئول و صاحب امتیاز

3. تصویر کارت ملی

4. تصویر مدرک تحصیلی .

5تصویر معرفی نامه نماینده از بالاترین مقام مسئول (برای اشخاص حقوقی)

.6 تصویر آگهی ثبت شرکت و ثبت تغییرات در روزنامه رسمی قوه قضاییه (برای اشخاص حقوقی) .

6-تصویر اساسنامه یا قانون تشکیل شخصیت حقوقی که در آن صراحتاً به انتشار نشریه یا «فعالیت پایگاه خبری» اشاره شده است. (برای اشخاص حقوقی)

7.تصویر مجوز کمیسیون انتشارات دولتی (برای اشخاص حقوقی) 8.تصویر مجوز تأسیس یا پروانه فعالیت قانونی برای احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌ها، بنیادها، تشکل‌های صنفی و … (برای اشخاص حقوقی)


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر مدرک تحصیلی10004
عکس پرسنلی10007
تصویر آگهی تاسیس10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت10011
تصویر اساسنامه10012
معرفی نامه10068

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آئين نامه اجراي قانون مطبوعات

6371395/06/08ماده 14
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلامکد استعلامدستگاه استعلام‌دهندهمدت زمان پاسخآدرس وب سایت

عدم سوء پیشینه

10078نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی0http://epolice.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز انتشار رسانه

 روزعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

قانون مطبوعات

6361364/12/2213
مدت اعتبار مجوز رسانهعنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آئين نامه اجراي قانون مطبوعات

6371395/06/0829
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز انتشار رسانه صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز رسانه


شرایط قابلیت ابطال مجوز انتشار رسانه


عنوان قانون/مصوبهشماره قانون/مصوبهتاریخ قانون/مصوبهشماره ماده، بند یا تبصرهفایل مرتبط

آئين نامه اجراي قانون مطبوعات

6371395/06/0829
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز انتشار رسانه