به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

مجوز رسانه:

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت است به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

انتشار انواع رسانه چاپی و الکترونیک نظیر سایت، پایگاه خبری، خبرگزاری، روزنامه، نشریه، ماهنامه، هفته نامه و…

 

مرجع صدور مجوز رسانه :مشخصات مجوز انتشار رسانه :


 

شرایط لازم برای صدور مجوز رسانه

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 اشخاص حقیقی : تابعیت ایران.
2 اشخاص حقیقی : حداقل 25 سال سن.
3 اشخاص حقیقی : عدم حجر یا ورشکستگی به تقلب و تقصیر. (اصل بر برائت است مگر بر اساس حکم دادگاه خلاف آن ثابت شود)
4 اشخاص حقیقی : عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری بر اساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد. (احراز از طریق ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و استعلام وزارت اطلاعات)
5 اشخاص حقیقی : صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزوی به تشخیص هیأت نظارت بر مطبوعات.
6 اشخاص حقیقی : پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی. (احراز از طریق پذیرفتن شروطی در سامانه از جمله پایبندی به قانون اساسی)
7 اشخاص حقیقی : گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
8 اشخاص حقوقی : طی شدن مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی، و مجاز بودن به انتشار نشریه در اساسنامه (برای اشخاص حقوقی) یا قانون تشکیل (برای اشخاص حقوقی دولتی).
9 اشخاص حقوقی : مرتبط بودن زمینه فعالیت نشریه با زمینه فعالیت شخص حقوقی و منطبق بودن محدوده جغرافیایی انتشار نشریه با همان محدوده جغرافیایی شخصیت حقوقی. (برای اشخاص حقوقی دولتی گستره فعالیت ملی در نظر گرفته می شود)
10 اشخاص حقوقی : مجوز کمیسیون انتشارات دولتی (برای اشخاص حقوقی دولتی).
11 اشخاص حقوقی : مجوز تأسیس یا پروانه فعالیت قانونی (برای احزاب، جمعیت ها، انجمن ها، بنیادها و تشکل های صنفی که اشخاص حقوقی محسوب می شوند).
12 اشخاص حقوقی : گواهی عدم سوء پیشینه کیفری (برای صاحب امتیاز و مدیر مسئول معرفی شده)

مدارک لازم برای صدور مجوز رسانه

ردیف مدارک توضیحات
1 عکس پرسنلی (صاحب امتیاز و مدیر مسئول).
2 کارت ملی(صاحب امتیاز و مدیر مسئول).
3 مدرک تحصیلی(صاحب امتیاز و مدیر مسئول).
4 معرفی نامه نماینده از بالاترین مقام مسئول (برای اشخاص حقوقی).
5 آگهی تأسیس و تغییرات در روزنامه رسمی قوه قضاییه (برای اشخاص حقوقی).
6 اساسنامه یا قانون تشکیل شخصیت حقوقی که در آن صراحتاً به انتشار نشریه یا «فعالیت پایگاه خبری» اشاره شده است. (برای اشخاص حقوقی).
7 مجوز تأسیس یا پروانه فعالیت قانونی برای احزاب، جمعیت ها، انجمن ها، بنیادها و تشکل های صنفی (اشخاص حقوقی).

استعلامات بین دستگاهی برای صدور مجوز رسانه

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 تأییدیه صلاحیت از وزارت اطلاعات وزارت اطلاعات / سازمان حراست کل درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی
2 تصدیق برخط اصالت مدرک تحصیلی وزارت علوم / سازمان دانشجویان درگاه ملی مجوزها برخط
3 تصدیق برخط اصالت گواهی نداشتن سوء پیشینه مؤثر کیفری قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط تصویر چهره وزارت کشور / سازمان ثبت احوال درگاه ملی مجوزها برخط
5 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
6 تأییدیه احراز نشانی و موقعیت مکانی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها غیر برخط و فرآیندی
7 استعلام برخط نشانی و کد پستی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها برخط
8 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
9 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
10 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب وکار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده مجوز رسانه است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده مجوز رسانه، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید

مجوز های پیش نیاز

ردیف مجوز لینک
1 فعالیت انتشارات دولتی

زمان لازم برای صدور مجوز رسانه از زمان تاييد مدارک

 150 روز کاری

مدت اعتبار مجوز رسانه

0ماه

هزینه صدور مجوز رسانه

ردیف عنوان مبلغ (ریال) توضیحات پیوست
1 ابطال تمبر مالیاتی ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

شرایط لازم برای تمدید مجوز رسانه

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
2 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
3 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
4 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
5 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساسنامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.

استعلامات بین دستگاهی برای تمدید مجوز رسانه

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
2 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
3 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط

شرایط لازم برای اصلاح مجوز رسانه

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
2 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
3 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
4 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساس‌نامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.
5 تأییدیه آدرس و کد پستی
6 تأییدیه آدرس و کد پستی : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
7 تغییر در مدیران و صاحبان امضای مجاز
8 تغییر در مفاد اساسنامه
9 کاهش سرمایه
10 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
11 تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
12 احراز نشانی و موقعیت مکانی : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی

مدارک لازم برای اصلاح مجوز رسانه

ردیف مدارک توضیحات
1 تصویر چهره : برای دریافت تصویر چهره نیاز به شماره سریال 10 رقمی پشت کارت ملی (یا شماره قبض دریافتی) می باشد. توجه کنید که رقم دوم شماره سریال، یک حرف انگلیسی بزرگ است.

استعلامات بین دستگاهی برای اصلاح مجوز رسانه

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط تصویر چهره وزارت کشور / سازمان ثبت احوال درگاه ملی مجوزها برخط
2 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
3 تأییدیه احراز نشانی و موقعیت مکانی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها غیر برخط و فرآیندی
4 استعلام برخط نشانی و کد پستی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها برخط
5 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
6 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
7 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط

شرایط لازم برای تعلیق مجوز رسانه

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : عدول از یکی شرایط مصرح در کاربرگ به تشخیص دستگاه نظارت پسینی تا زمان رفع ایراد
2 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : مصوبه موردی مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا یا هیات دولت
3 ارتکاب جرم : حکم قطعی مراجع قضایی و انتظامی

شرایط لازم برای ابطال مجوز رسانه

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : عدم انتشار منظم بعد از شش ماه بدون عذر موجه سبب لغو پروانه می شود.