به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

راهنمای دریافت مجوز فعالیت صرافی سهامی خاص


در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز فعالیت صرافی سهامی خاص را به همراه مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

 

عنوان رسمی و اداری مجوز
فعالیت شرکت صرافی سهامی خاص
دریافت کننده مجوز
اشخاص حقوقی
دستگاه صادر کنندهبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – معاونت نظارتی بانک مرکزی – اداره مجوزهای بانکی

شرایط لازم برای دریافت مجوز فعالیت صرافی سهامی خاص


شرایط دریافت مجوز فعالیت صرافی سهامی خاص عبارتند از :

 

ردیفشرایط
1داشتن مجوز تاسیس شرکت تضامنی صرافی سهامی خاص
2نداشتن چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و بدهی غیر جاری به موسسات اعتباری
3تعیین تکلیف بدهی قطعی مالیاتی
4انتقال قطعی ملک/سرقفلی محل فعالیت تأیید شده به نام صرافی
5داشتن مجوز تأسیس شرکت تضامنی صرافی
6ارائه نسخه ای از اساسنامه ثبتی
7ارائه نسخه ای از آگهی ثبتی شرکت تضامنی صرافی
8ارائه نسخه ای از روزنامه رسمی مرتبط با تاسیس اولیه شرکت به انضمام آخرین آگهی ثبتی تغییرات سهامداران،اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تضامنی صرافی
9داشتن تاییدیه نهایی مکان فعالیت از پلیس اماکن
10داشتن تاییدیه صلاحیت فردی از حراست بانک مرکزی

مدارک لازم برای دریافت مجوز فعالیت صرافی سهامی خاص


ردیفمدارک
1مجوز تاسیس شرکت تضامنی صرافی
2نسخه ای از آگهی ثبت شرکت تضامنی صرافی.
3نسخه ای از اساسنامه ثبت شده در مرجع ثبتی کشور
4نسخه ای از روزنامه رسمی مرتبط با تاسیس اولیه شرکت.
5نسخه ای از روزنامه رسمی مرتبط با تاسیس اولیه شرکت به انضمام آخرین آگهی ثبتی تغییرات سهامداران،اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تضامنی صرافی
6تاییدیه نهایی مکان فعالیت ازپلیس اماکن
7سند مالکیت محل فعالیت به نام صرافی (فقط ملکیت و یا سرقفلی مورد قبول است.)
8تاییدیه صلاحیت فردی از حراست بانک مرکزی

استعلامات بین دستگاهی


ردیفاستعلام
1استعلام تاییدیه نهایی محل فعالیت شرکت تضامنی از پلیس اماکن
2استعلام عدم بدهی قطعی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور
3چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و بدهی غیر جاری به موسسات اعتباری از سامانه بانک مرکزی
4استعلام صلاحیت فردی داوطلب از وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات
5مجوز تاسیس شرکت تضامنی صرافی سهامی خاص

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب و کار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده مجوز مجوز فعالیت صرافی سهامی خاص است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده مجوز مجوز فعالیت صرافی سهامی خاص، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید.


مجوز های پیش نیاز برای دریافت مجوز فعالیت صرافی سهامی خاص


ردیفمجوزلینک
بدون مورد

زمان لازم برای دریافت مجوز فعالیت صرافی سهامی خاص از زمان تاييد مدارک


30 روز کاری (30 روز پس از تکمیل مدارک.)

مدت اعتبار مجوز فعالیت صرافی سهامی خاص


24 ماه (بار اول 24 و برای دفعات بعدی 60 )

هزینه های مجوز فعالیت صرافی سهامی خاص


 

ردیفعنوانمبلغ (ریال)توضیحاتپیوست
1هزینه صدور پروانه۱۰۰٬۰۰۰ ریال