به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

راهنمای دریافت مجوز فعالیت صرافی سهامی خاص


در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز فعالیت صرافی سهامی خاص را به همراه مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

 

عنوان رسمی و اداری مجوز
فعالیت شرکت صرافی سهامی خاص
دریافت کننده مجوز
اشخاص حقوقی
دستگاه صادر کننده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – معاونت نظارتی بانک مرکزی – اداره مجوزهای بانکی

شرایط لازم برای دریافت مجوز فعالیت صرافی سهامی خاص


شرایط دریافت مجوز فعالیت صرافی سهامی خاص عبارتند از :

 

ردیف شرایط
1 داشتن مجوز تاسیس شرکت تضامنی صرافی سهامی خاص
2 نداشتن چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و بدهی غیر جاری به موسسات اعتباری
3 تعیین تکلیف بدهی قطعی مالیاتی
4 انتقال قطعی ملک/سرقفلی محل فعالیت تأیید شده به نام صرافی
5 داشتن مجوز تأسیس شرکت تضامنی صرافی
6 ارائه نسخه ای از اساسنامه ثبتی
7 ارائه نسخه ای از آگهی ثبتی شرکت تضامنی صرافی
8 ارائه نسخه ای از روزنامه رسمی مرتبط با تاسیس اولیه شرکت به انضمام آخرین آگهی ثبتی تغییرات سهامداران،اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تضامنی صرافی
9 داشتن تاییدیه نهایی مکان فعالیت از پلیس اماکن
10 داشتن تاییدیه صلاحیت فردی از حراست بانک مرکزی

مدارک لازم برای دریافت مجوز فعالیت صرافی سهامی خاص


ردیف مدارک
1 مجوز تاسیس شرکت تضامنی صرافی
2 نسخه ای از آگهی ثبت شرکت تضامنی صرافی.
3 نسخه ای از اساسنامه ثبت شده در مرجع ثبتی کشور
4 نسخه ای از روزنامه رسمی مرتبط با تاسیس اولیه شرکت.
5 نسخه ای از روزنامه رسمی مرتبط با تاسیس اولیه شرکت به انضمام آخرین آگهی ثبتی تغییرات سهامداران،اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تضامنی صرافی
6 تاییدیه نهایی مکان فعالیت ازپلیس اماکن
7 سند مالکیت محل فعالیت به نام صرافی (فقط ملکیت و یا سرقفلی مورد قبول است.)
8 تاییدیه صلاحیت فردی از حراست بانک مرکزی

استعلامات بین دستگاهی


ردیف استعلام
1 استعلام تاییدیه نهایی محل فعالیت شرکت تضامنی از پلیس اماکن
2 استعلام عدم بدهی قطعی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور
3 چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و بدهی غیر جاری به موسسات اعتباری از سامانه بانک مرکزی
4 استعلام صلاحیت فردی داوطلب از وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات
5 مجوز تاسیس شرکت تضامنی صرافی سهامی خاص

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب و کار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده مجوز مجوز فعالیت صرافی سهامی خاص است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده مجوز مجوز فعالیت صرافی سهامی خاص، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید.


مجوز های پیش نیاز برای دریافت مجوز فعالیت صرافی سهامی خاص


ردیف مجوز لینک
بدون مورد

زمان لازم برای دریافت مجوز فعالیت صرافی سهامی خاص از زمان تاييد مدارک


30 روز کاری (30 روز پس از تکمیل مدارک.)

مدت اعتبار مجوز فعالیت صرافی سهامی خاص


24 ماه (بار اول 24 و برای دفعات بعدی 60 )

هزینه های مجوز فعالیت صرافی سهامی خاص


 

ردیف عنوان مبلغ (ریال) توضیحات پیوست
1 هزینه صدور پروانه ۱۰۰٬۰۰۰ ریال