به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص مجوز مشاور پذیرش کارگزاری اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز مشاور پذیرش کارگزاریمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز مشاور پذیرش کارگزاری
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اساسنامه نمونه شرکت های کارگزاری

10243 1386/09/27 ماده 3 دانلود

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

10251 1384/09/01 ماده 7 دانلود

دستورالعمل صدور مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري در بورس

11051 1386/07/25 ماده 7 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز مشاور پذیرش کارگزاری


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه درخواست کتبی 11224
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی 11584
آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی 12240
گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش 12334
گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه 12335
فرم ارائه اطلاعات شرکت های کارگزاری برای دریافت و تمدید مجوز 12336
فرم پرسشنامه مشخصات نمایندگان مجوز ها 12337
مستندات نرم افزار های مورد استفاده 12338
اسناد مالکیت ساختمان 12339
صورت های مالی 12340
قرارداد استخدامی نماینده 12341

دانلود
دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

تجمیع مجوز فعالیت های شرکتهای کارگزاری و تغییر مبنای اعطای مجوزهای جدید از معیار رتبه بندی به تامین حداقل سرمایه لازم

11048 1395/08/18 بند 3-9 مصوبه دانلود

دستورالعمل صدور مجوز و فعاليت مشاور پذيرش

11123 1387/11/09 ماده 1-16 دانلود

اشتغال نماینده مشاور پذیرش و مشاور عرضه در بیش از یک سمت در شرکت کارگزاری

11124 1389/10/04 بند 1 دانلود

تمدید مهلت تجمیع مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری

11203 1398/06/06 بند 3 دانلود

ابلاغیه حداقل شرایط نیروی انسانی موردنیاز برای صدور و تمدید مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری

11689 1398/10/25 بند 3 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري در بورس

11051 1386/07/25 ماده 1 تا 8 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز مشاور پذیرش کارگزاریمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

تجمیع مجوز فعالیت های شرکتهای کارگزاری و تغییر مبنای اعطای مجوزهای جدید از معیار رتبه بندی به تامین حداقل سرمایه لازم

11048 1395/08/18 بند 3-4 مصوبه دانلود
هزینه صدور مجوز مشاور پذیرش کارگزاری
نمونه مجوز مشاور پذیرش کارگزاری صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز مشاور پذیرش کارگزاری


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی 11584
آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی 12240
گواهینامه کارشناسی عرضه و پذیرش 12334
گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه 12335
فرم ارائه اطلاعات شرکت های کارگزاری برای دریافت و تمدید مجوز 12336
فرم پرسشنامه مشخصات نمایندگان مجوز ها 12337
مستندات نرم افزار های مورد استفاده 12338
اسناد مالکیت ساختمان 12339
صورت های مالی 12340
قرارداد استخدامی نماینده 12341

دانلود دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

تجمیع مجوز فعالیت های شرکتهای کارگزاری و تغییر مبنای اعطای مجوزهای جدید از معیار رتبه بندی به تامین حداقل سرمایه لازم

11048 1395/08/18 بند 3-9 مصوبه دانلود

دستورالعمل صدور مجوز و فعاليت مشاور پذيرش

11123 1387/11/09 ماده 1-16 دانلود

اشتغال نماینده مشاور پذیرش و مشاور عرضه در بیش از یک سمت در شرکت کارگزاری

11124 1389/10/04 بند 1 دانلود

تمدید مهلت تجمیع مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری

11203 1398/06/06 بند 3 دانلود

ابلاغیه حداقل شرایط نیروی انسانی موردنیاز برای صدور و تمدید مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری

11689 1398/10/25 بند 3 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز مشاور پذیرش کارگزاری


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز مشاور پذیرش کارگزاریفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز مشاور پذیرش کارگزاری
فرآیند ابطال مجوز مشاور پذیرش کارگزاری


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

10251 1384/09/01 بند 6 ماده 7 دانلود

دستورالعمل صدور مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري در بورس

11051 1386/07/25 ماده 7 دانلود

دستورالعمل انضباطي كارگزاران

11052 1389/09/13 ماده 4 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد