1/5 - (1 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص پروانه تاسیس نظام صنفی کشاورزی استاناطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه تاسیس نظام صنفی کشاورزی استان
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تشکیل نظام صنفی کشاورزی استانها

12015 1390/02/28 ابلاغیه دانلود

اساسنامه نظام صنفی استان

12017 1389/10/12 مواد 1و 2 دانلود

آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی

12251 1386/12/26 ماده 8 فایلی وجود ندارد

آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی

12251 1386/12/26 ماده 13 فایلی وجود ندارد

آیین‌نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی

12251 1386/12/26 ماده 6 فایلی وجود ندارد
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه تاسیس نظام صنفی کشاورزی استان


عنوان مدرک کد مدرک
معرفی نامه 10068
لیست حاضران در جلسه مجمع عمومی موسس 10281
صورت جلسه مجمع عمومی نظام استان 12913
تاییدیه جهاد کشاورزی شهرستان/ استان 12917

دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی

12013 1386/12/26 ماده 8 دانلود

آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی

12021 1387/12/26 ماده 6 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی

12021 1387/12/26 ماده 6 دانلود

دستورالعمل تشکیل مجمع عمومی موسس نظام استان

12052 1389/10/12 مواد 1 تا 5 دانلود
ضوابط خاص صدور پروانه تاسیس نظام صنفی کشاورزی استان


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل تشکیل مجمع عمومی موسس نظام استان

12022 1389/10/12 مواد 14 تا 16 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل تشکیل مجمع عمومی موسس نظام استان

12022 1389/10/12 مواد 14 تا 16 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اساسنامه نظام صنفی استان

12017 1389/10/12 ماده 4 دانلود
هزینه صدور پروانه تاسیس نظام صنفی کشاورزی استان
نمونه پروانه تاسیس نظام صنفی کشاورزی استان صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید پروانه تاسیس نظام صنفی کشاورزی استان


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید پروانه تاسیس نظام صنفی کشاورزی استان

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح پروانه تاسیس نظام صنفی کشاورزی استان


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز

ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال پروانه تاسیس نظام صنفی کشاورزی استان


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اساسنامه نظام صنفی استان

12019 1389/10/12 ماده 18 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
صورت جلسه مجمع عمومی نظام استان 12913

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اساسنامه نظام صنفی استان

12019 1389/10/12 ماده 18 دانلود