به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت پروانه ساخت فیلم را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور پروانه ساخت فیلممشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ پروانه ساخت فیلم
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه بررسی فیلمنامه و صدور پروانه فیلمسازی

11859 1368/05/14 ماده 1 دانلود

اصلاح آیین نامه بررسی فیلمنامه و صدور پروانه فیلم سازی

11860 1377/03/20 ماده 4 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه ساخت فیلم


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر مدرک تحصیلی 10004
ارایۀ سه نمونه کار که لزوماً یکی از آنها یک فیلم داستانی بالاتر از 10 دقیقه باشد.(کارگردان فیلم اولی 12664
سوابق تجربی در فیلم سازی و فعالیت های هنری بصورت مکتوب و ارایۀ مستندات 12665
مستندات سابقۀ كارگرداني فيلم سينمايي یا سریال برای كارگردان سریال. 12666
طرح اولیه، خلاصۀ فیلمنامه و فیلمنامۀ کامل. 12667
شمارۀ ثبت فیلمنامه. 12668
ارایۀ حداقل یک نمونه کار کوتاه. (کارگردان فیلم اولی غیر سینمایی) 12669

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اصلاح آیین نامه بررسی فیلمنامه و صدور پروانه فیلم سازی

11860 1377/03/20 ماده 5
هزینه صدور پروانه ساخت فیلم
نمونه پروانه ساخت فیلم صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید پروانه ساخت فیلم


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح پروانه ساخت فیلم


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح پروانه ساخت فیلمفرآیند ابطال پروانه ساخت فیلم


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه ابطال پروانه ساخت فیلم