5/5 - (1 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت گواهینامه صلاحیت مشاوران را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور گواهینامه صلاحیت مشاورانمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهینامه صلاحیت مشاوران
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون مدیریت خدمات کشوری

10648 1386/07/08 ماده19 دانلود

مصوبه شورای عالی اداری – تفکیک سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه

11730 1399/04/02 ماده2 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور گواهینامه صلاحیت مشاوران


عنوان مدرک کد مدرک
گواهی گذراندن دوره تخصصی 10743
گواهی سابقه کار 11235
مستندات ثبت شرکت 11285
اساسنامه شرکت 11888

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

بخشنامه تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره‌وری

11355 1398/05/15 جدول شماره (2) دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال 10079 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 satam.aro.gov.ir
ثبت شرکت های حقوقی 10083 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت اسناد و املاک 0 satam.aro.gov.ir
سابقه بیمه و فعالیت افراد امتیازآور 10279 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – سازمان تامین اجتماعی 0 https://satam.aro.gov.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

بخشنامه شماره 1595344 مورخ 5/10/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور

11671 1399/03/19 بندهای 1تا 4 دانلود

مصوبه شورای عالی اداری شماره 302596 تاریخ 14/06/1397(برنامه دوم – توسعه دولت الکترونیک)

11673 1399/03/19 محور توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری دانلود
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور گواهینامه صلاحیت مشاوران


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

بخشنامه تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره‌وری

11355 1398/05/15 جدول شماره(1)، جدول شماره(2)، جدول شماره(3) دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

بخشنامه تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره‌وری

11355 1398/05/15 ماده 6 دانلود
هزینه صدور مجوز
نمونه گواهینامه صلاحیت مشاوران صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید گواهینامه صلاحیت مشاوران


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید گواهینامه صلاحیت مشاوران


عنوان مدرک کد مدرک
سابقه فعالیت 10290
نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری 10432
مستندات ثبت شرکت 11285

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

بخشنامه تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره‌وری

11355 1398/05/15 ماده 15 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید گواهینامه صلاحیت مشاوران

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح گواهینامه صلاحیت مشاوران


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح گواهینامه صلاحیت مشاوران


عنوان مدرک کد مدرک
آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی مربوط به اعضای هیات مدیره، موضوع فعالیت و آدرس شرکت 12012

فایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح گواهینامه صلاحیت مشاوران

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال گواهینامه صلاحیت مشاوران


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال گواهینامه صلاحیت مشاوران


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

بخشنامه تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره‌وری

11355 1398/05/15 ماده 21 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو گواهینامه صلاحیت مشاورانفایلی وجود ندارد