5/5 - (1 امتیاز)

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت گواهی صلاحیت ارزش گذاری دارایی های نامشهود را به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ گواهی صلاحیت ارزش گذاری دارایی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح سرمایه گذاری

11842 1396/02/25 6 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
رزومه 10482
تصویر شناسنامه، کارت ملی ، آخرین مدرک تحصیلی و تخصصی متقاضی 11424
اساسنامه شرکت ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی 11504
تاییدیه سوابق بیمه 12326
گزارش های ارزیابی شده دارایی های نامشهود 12759
کارت عضویت کارشناس رسمی دادگستری 12766

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط اعطای مجوز/تأیید صلاحیت و نظارت بر عملکرد شرکت ها یا مؤسسات ارزشگذار دارایی های نامشهود

11847 1399/05/13 2و3 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
عدم سوء پیشینه کیفری 10097 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط اعطای مجوز/تأیید صلاحیت و نظارت بر عملکرد شرکت ها یا مؤسسات ارزشگذار دارایی های نامشهود

11847 1399/05/13 3 دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط اعطای مجوز/تأیید صلاحیت و نظارت بر عملکرد شرکت ها یا مؤسسات ارزشگذار دارایی های نامشهود

11847 1399/05/13 2 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط اعطای مجوز/تأیید صلاحیت و نظارت بر عملکرد شرکت ها یا مؤسسات ارزشگذار دارایی های نامشهود

11847 1399/05/13 10 دانلود
هزینه صدور گواهی صلاحیت ارزش گذاری دارایی
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید گواهی صلاحیت ارزش گذاری دارایی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط اعطای مجوز/تأیید صلاحیت و نظارت بر عملکرد شرکت ها یا مؤسسات ارزشگذار دارایی های نامشهود

11847 1399/05/13 2و3 دانلود

ضوابط اعطای مجوز/تأیید صلاحیت و نظارت بر عملکرد شرکت ها یا مؤسسات ارزشگذار دارایی های نامشهود

11847 1399/05/13 2و3 دانلود

ضوابط اعطای مجوز/تأیید صلاحیت و نظارت بر عملکرد شرکت ها یا مؤسسات ارزشگذار دارایی های نامشهود

11847 1399/05/13 2و3 دانلود

ضوابط اعطای مجوز/تأیید صلاحیت و نظارت بر عملکرد شرکت ها یا مؤسسات ارزشگذار دارایی های نامشهود

11847 1399/05/13 2و3 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید گواهی صلاحیت ارزش گذاری دارایی

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید گواهی صلاحیت ارزش گذاری دارایی
فرآیند اصلاح گواهی صلاحیت ارزش گذاری دارایی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح گواهی صلاحیت ارزش گذاری دارایی

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال گواهی صلاحیت ارزش گذاری دارایی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال گواهی صلاحیت ارزش گذاری دارایی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط اعطای مجوز/تأیید صلاحیت و نظارت بر عملکرد شرکت ها یا مؤسسات ارزشگذار دارایی های نامشهود

11847 1399/05/13 9 و 11 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد