در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه مجوز نقل و انتقال اموال شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و قوانین لازم برای ثبت صدور این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مقاله گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز

وزارت امور اقتصادی و دارایی
مشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز نقل و انتقال اموال شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي

515 1389/12/20 ماده 18

قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي

515 1389/12/20 فصل هفتم

قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي

515 1389/12/20 فصل هشتم

قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی

588 1395/12/25 بند ب ماده 25 به منظور نظارت بیشتر بر بنگاه های در حال واگذاری و همچنین بنگاه های واگذار شده به صورت کنترلی، در چهارچوب مصوبات هیأت واگذاری، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام می شود.

سازمان ثبت شرکت و املاک کشور مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین نقل و انتقال اموال و املاک بنگاه های مزبور را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد.

بانک مرکزی موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به بنگاههای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید.

تصويب نامه شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي

1554 1396/09/01 بند 3 به منظور تداوم اعمال نظارت بر شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت اجرای حکم بند ب ماده ۲۵ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی توسط سازمان خصوصی‌سازی تا زمان آزادسازی کامل سهام این شرکت ها ضروری می باشد.
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
مصوبه هیات مدیره شركت 1001899
درخواست شركت يا دفاتر اسناد رسمي 1001901
گزارش كارشناسي ارزش اموال و املاك 1001902
گزارش توجيهي نقل و انتقال اموال و املاك 1001903

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

227 1389/12/11 ماده 18
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي

515 1389/12/20 ماده 18
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز نقل و انتقال اموال شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز نقل و انتقال اموال شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز نقل و انتقال اموال شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال مجوز